Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Hvad foregår der egentligt i AOPA DMU? -


Hvad foregår der egentligt i AOPA DMU?


I søndags holdt AOPA DMU repræsentantskabsmøde i Flyvercafeen, Odense Lufthavn. Flere klubber og direkte medlemmer deltog, det var et godt og konstruktivt møde, som sluttede med en spontan invitation fra Flyvercafeens ejer. 

AOPA DMU's bestyrelse fik ros for de mange aktiviteter der arbejdes med for at skabe de bedst mulige vilkår for privatflyvningen. Der var gode forslag og konstruktiv kritik fra de fremmødte.
Flere efterlyste en bedre formidling af hvad der arbejdes med i AOPA DMU's bestyrelse, så det står tydeligere hvad du som medlem får for dine kontingent kroner - det vil vi gerne blive bedre til.
 

Flyvesikkehed - mindre flyvepladser

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med forbedring af flyvesikkerheden på de private flyvepladser, bl.a. med afsæt i det meget tragiske havari på Fur Flyveplads.

Foto: Horsens Flyveklub - Rårup Flyveplads

De afgørende faktorer i forhold til hændelser/havarier på de mindre flyvepladser viser sig primært at være banens længde, forholdene i sikkerhedszonen og banens overflade - og naturligvis også de menneskelige faktorer.

Du kan læse om arbejdsgruppens fokusområder her

Rårup, Fur og Koster Vig flyveplads er udvalgt som prøve cases.

Arbejdsgruppen forventer at komme med en udmelding i løbet af foråret 2022.

Droner - luftrum

 

Droneindustrien er i hastig udvikling og bestyrelsen bruger ressourcer på at følge udviklingen tæt. Der er bl.a. udarbejdet høringssvar og indgået dialog med Trafikstyrelsen og U-Space Fyn for at sikre at vores medlemmer ikke indskrænkes i brug af luftrum

Foto: Pixabay

Vi har intet imod droneaktiviteter, men ønsker ikke at privatflyvningen indskrænkes i brug af luftrum eller pålægges øgede omkostninger til udstyr. Dronerne bør udvikles til at kunne overholde lufttrafikreglerne med hensyn til "see/sense and avoid" eller alternativt indpasses og koordineres med den eksisterende VFR/IFR trafik.

Parterne bag U-space Fyn samarbejdet udvikler i disse år koncepter, procedurer og teknologier, med det formål at definere, udvikle, teste og implementere Danmarks kommende U-space luftrum, hvor bemandet og ubemandet luftfart tiltænkes at kunne operere samtidigt. Samarbejdspartnerne i U-space Fyn tæller bl.a. Trafikstyrelsen, Naviair, SDU UAS Center, HCA Airport og UAS Denmark Test Center. 

Vi deltager i det nyetablerede U-Space Advisory Board, som har til formål at samle ovenstående parter og alle typer af luftrumsbrugere for at opnå fælles visioner og løsninger for fremtidens anvendelse af luftrummet. Det giver os god mulighed for at modtage direkte information om udviklingen af bl.a. U-Space luftrum og påvirke processen, så vi sikrer at det ikke begrænser vores adgang til luftrum. 

I 2020-21 har vi også lagt mange kræfter i sagen vedr. dronekooridoren, som indebar restriktionsområder for privatflyvningen af hidtid uset størrelse. Sagen blev mødt med stor modstand fra de øvrige luftrumsbrugere og fik en del mediebevågenhed. Den blev fra Trafikstyrelsens side sat på pause, indtil udsendelse af AIC B 17/21 i sommerferieperioden i år, hvor vi også har indgivet høringsvar. Læs mere i tidligere udsendte nyhedsbrev.

Hvorfor være medlem af AOPA DMU?

Dit medlemskab gøre en forskel.
Med dit medlemskab støtter du op om de mange tiltag i AOPA DMU, som har til formål at fremme og lette privatflyvningen i Danmark.

Har du en sag af principiel karakter, er du altid velkommen til at kontakte os, da vi gerne hjælper vores medlemmer i principielle sager. Vi tager dog forbehold for først at vurdere om det er en sag vi kan gå ind i. 

Her er eksempler på øvrige tiltag, som vi pt. arbejder med og som vi løbende vil holde dig orienteret om:

  • Vi har indsendt klage til EU Kommission vedr. Trafikstyrelsens forbud mod at  fly indreg. i 3. land kan have base i DK.
  • Urimelig lang ekspeditionstid i Trafikstyrelsen på behandling af medical sager. 
  • Mulighed for GPS anflyvning på mindre flyvepladser. 
  • Lempeligere krav til Brand- og redning for mindre GA-fly.
  • Trafikstyrelsens fortolkning af egnede nødlandingspladser. 
  • Lav flyvning - Trafikstyrelsens overvågning via radarspor.
  • Etablinger af UAT sendere (I samarbejde med Air Support A/S / Uavionix)

Flyvende familie skaber nyt liv og inspiration for andre i Odense Lufthavn

Foto: Jens Sørensen, Sæby Flyveklub

Efter repræstentantskabsmødet blev vi mødt af ejeren af Flyvercafeen, Jens Plough Larsen som ønskede at låne lidt af vores tid. Jens er pilot i Grønlandsfly på 22. år, hvor hans kone også arbejder som pilot. Deres 2 døtre har begge pilotcertifikat og har fornylig overtaget det grønlandske Airzafari, som Bente og Jens har drevet de seneste 10 år.

Vi blev inviteret indenfor i familiens Plough's Flyvende Hangar, hvor en Antonov-2, en  L-29 Dolphin (Danmarks eneste privatejede jagerfly) og en russisk helikopter MIL MI-2 - alle luftdygtige - danner rammen om et fantastisk oplevelsesrum, der huser foredragsfaciliteter, selskabslokale, bar og lounge. Det bliver også muligt at overnatte i værelser, indrettet bag hangaren.

Foto: Jens Sørensen, Sæby Flyveklub
 

Jens er en sprudlende formidler og inspirator, med en god  portion humor. Hele familien er passioneret af flyvning. Hangaren skal danne ramme om forskellige events og være en inspiration for unge mennesker, og folk i alle aldre, til at følge nogle af sine drømme og tro på at de kan blive til virkelighed. Det må man sige at familien er et levende bevis på.