Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Massive protester sætter ibrugtagning af godkendt dronekorridor i bero -

Massive protester sætter ibrugtagning af godkendt dronekorridor i bero

Trafikstyrelsens godkendelse af en dronekorridor af hidtil uset geografisk udbredelse vakte stor bevågenhed i branchen, dagspressen og på Christiansborg.
AOPA DMU har gennem flere måneder været dybt involveret i sagen, idet en sådan dronekorridor har store konsekvensker for luftrumsbrugerne og rejser nogle flyvesikkerhedsmæssige problemstillinger.

Dronekorridoren var egentlig godkendt og skulle have været taget i brug på nuværende tidspunkt, men de massive protester og de indsendte kommentarer, resulterede i at Trafikstyrelsen inviterede branchen og andre aktører til et online møde, med ønske om at belyse sagen yderligere og indgå en dialog om problemstillingerne.

På mødet stillede AOPA DMU bl.a. spørgsmålstegn ved om der i det hele taget er et gyldigt lovgrundlag for etablering af dronekorridoren. TBST baserer droneområdet på §3 i Luftfartsloven der giver mulighed for etablering af restriktionsområder når "hensynet til den offentlige sikkerhed eller militære grunde kræver det".

Det harmonerer ikke med at Styrelsen har meldt ud at godkendelsen af dronekorridoren sker som led i en prioriteret erhvervspolitik, der handler om aktivt at understøtte drone-industrien. Der er simpelthen ikke et lovgrundlag der bemyndiger TBST til med restriktionsområder at føre aktiv erhvervspolitik eller omfordelingspolitik ved at favorisere visse aktører og lade andre betale - og slet ikke når den offentlige sikkerhed samlet påvirkes negativt af beslutningen.

Hvad sikkerheden angår gentog AOPA DMU sin bekymring for at en-motorede fly muligvis ikke kan opnå sikker glidehøjde over vand, når drone-restriktionsområdet er aktivt. Dronekorridoren er 150 km lang og aktiveres enten fra MSL til 3000 fod eller 3000-6500 fod.

Generelt var der stor bekymring blandt mødedeltagerne om væsentlige økonomiske og flyvesikkerhedsmæssige konsekvenser ved et så udbredt drone-restriktionsområde, etableret på "rekord-tid".

Det blev også påpeget overfor Trafikstyrelsen, at der bør foretages en reel partshøring og en risikovurdering, af bl.a. glidehøjde problematikken, forinden et så udbredt tidsubegrænset drone-restriktionsområde etableres.

Ibrugtagning af det godkendte drone-restriktionsområde er nu sagt i bero på ubestemt tid. Trafikstyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen, bl.a. på baggrund af online mødet, hvor deltagerne var enstemmige i deres kritik af Trafikstyrelsens mangelfulde belysning af konsekvenserne af en så udbredt drone-restriktionsområde mellem landsdelene.

Drone-industrien er i hastig udvikling. AOPA DMU ønsker ikke at modarbejde denne udvikling og forholder sig realistik til at dronerne, ud i fremtiden, forventes at dele luftrum med den øvrige flytrafik.

Droner, der opererer i geografiske udbredte områder, uden line-of-sight, bør kunne interagere med anden trafik ved overholdelse af de grundlæggende lufttrafikregler. At lukke store og væsentlige dele af luftrummet for bemandet lufttrafik, for at tilgodese droneaktiviteter, mener vi strider mod de principper som EU Kommissionen og EASA har foreslået for det kommende droneluftrum, U-Space. Her er udgangspunktet, at bemandet lufttrafik ikke hindres adgang til U-Space og ikke skal have særlig tilladelse til at gennemflyve U-Space, men eventuelt pålægges krav om meldepligt.

Eventuelle udbredte drone operationsområder bør etableres, så de fremgår af de officielle flyvekort og med krav om at dronerne lever op til de basale IFR krav. På den måde kan droner operere i luftrummet, på ligefod med anden trafik og separeres som lufttrafik bliver i dag, ved f.eks. radarvectorering.

Tidligere udsendt nyhedsmail og relevante artikler fra Berlingske Tidende findes her:

AOPA DMU nyhedsmail d. 22/9

Berlingske d. 22/9: I det danske luftrum verserer en krig mellem droner og fly – og nu kritiseres Trafikstyrelsen for inhabilitet igen

Berlingske d. 23/9: En »historisk« sag om vennetjenester, fly og droner vækker skarp kritik på Christiansborg: »Hvad fanden er der galt i den styrelse?«

Berlingske d. 23/9: Vandflyveren mellem København og Aarhus er en succes, men nu spænder Trafikstyrelsen ben for projektet

Artiklerne er desværre bag en betalingsmur, men det er muligt at tegne et abonnement, der er helt gratis de første 30 dage.

AOPA DMUs oprindelige indsigelse finder du her.