Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Flyvning på private flyvepladser -

Har du tilstrækkelig kendskab til forholdene på den private flyveplads?

Den seneste og tragiske ulykke på Fur’s private flyveplads har yderligere påpeget behovet for at lette adgangen til information om særlige anflyvnings- og baneforhold på private flyvepladser. I mange tilfælde er der desværre ikke let tilgængelig information om flyvepladsens forhold til rådighed til din flyveplanlægning– det vil AOPA DMU's bestyrelse gerne gøre noget ved!

Grenå Flyveplads


Forholdene på private flyvepladser er forskelligartede. Nogle private flyvepladser er egnet til én flymodel og ganske uegnet til en anden flymodel. Det er også værd at huske på, at nogle private pladser ofte er ejet af enkeltpersoner eller klubber, der har udformet pladsen, så den lever op til operation med de hjemmehørende fly.

Derfor er det især vigtigt ved flyvning til private flyvepladser, at du inden flyvningen har mulighed for på en let tilgængelig måde at søge information om pladsens eventuelle særlige forhold, f.eks. banehældning, træer for baneenden, turbulens ved sidevind m.m. Det har afgørende betydning for din flyvesikkerhed!

Fokusområder

AOPA DMU er rigtig glade for at de private flyvepladser holdes åbne, så du som pilot udefra kan besøge pladsen. Som pilot kan du forvente at en offentlig godkendt flyveplads, medtaget i AIP eller VFG, overholder og opretholder de krav, der er stillet til en flyveplads. Tilsvarende forventninger kan du ikke nødvendigvis have til private flyvepladser, da de som udgangspunkt ikke er forpligtigede til at leve op til kravene i BL 3-1.

Vi har i bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, hvis fokusområde er at arbejde med:

 • Lettere adgang til data om de private flyvepladser  f. eks i Flyvepladsguiden  og på vores hjemmeside
   
 • tilbud til flyvepladsejere om et AOPA DMU ”tilsyn”
   
 • En fremhævet "sikkerhedssektion”, f.eks. i Flyvepladsguiden, med relevant information til at øge sikkerheden. Evt. klassifikation efter "sværhedsgrad", hvor vi opstiller nogle objektive kriterier.
   
 • Opstilling af halvbanemarkeringer på private flyvepladser og omtale herom, f.eks. i Flyvepladsguiden og på vores hjemmeside.
   
 • Øge udbredelsen og kendskabet til halvvejs-reglen, hvor du skal have opnået 70% af Vr , når halvbanemarkeringen nås.
   
 • Afholdelse af en "Safety Day" med bl.a. start- og landingsberegning, i teori og praksis. Afprøvning af 50/70 reglen for eget flyv m.m.
   
 • Notams for private flyvepladser er pt. ikke muligt, men vi er i dialog med Trafikstyrelsen herom.


Med venlig hilsen


På vegne af AOPA DMU's bestyrelse
Knud Nielsen, fmd.