Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Stort fremmøde og interessant besøg af Naviair -

Stort fremmøde og interessant besøg af Naviair 

AOPA DMUs repræsentantskabsmøde blev holdt i FlyverCaféen, Odense Lufthavn, hvor rigtig mange i år valgte at ankomme fra luften.

Naviair indledte mødet med et spændende oplæg og var mødt talstærkt op i form af,

Mark Borggild - Driftchef, COIF/FPC/UTM, en route
Carsten Biener - Operationel leder Briefing
Stevi Rewers - Operationel leder FPC/COIF.

Spørgelysten blandt mødedeltagerne var stor og der var en rigtig god og positiv dialog om bl.a. luftrum, trafikstyring, flyveplaner og droner.

Et par highlights fra Naviair

Cronos - Naviair bekræftede at der arbejdes på at gøre oprettelsesproceduren og login mere brugervenlig. Ibrugtagning af Corons viser en stigning i antal flyveplaner. Antallet er steget med ca. 2/3 og det er udelukkende gennem Cronos. Stigningen kan ikke relateres til Covid-situationen, under Covid oplevede Naviair stabilt antal af VFR og interne IFR operationer. Samlet set har COIF ikke haft nedgang i trafikken under Covid. Naviair opfordrer til at du skriver til dem, hvis du har spørgsmål til brugen af Cronos, oplever fejl eller har forslag til forbedringer - fpcportal-helpdesk@naviair.dk

Notams - Naviair sender også Notams ud, hvis en privat flyveplads beder om det.

AIP/VFG - der arbejdes på en sammenlægning af AIP og VFG. Det overvejes hvorvidt AIP skal oversættes til dansk, her skal Trafikstyrelsen inddrages.

Integration af droner i fælles luftrum - I Europa har man endnu ikke en løsning på en model for U-space som er brugbar. Der kigges på løsninger indenfor 5G, FLARM og ADS-B. UAT er standardiseret og vil iflg. Naviar være en god løsning. Naviair har et stærkt ønske om at få adgang til ADS-B, f.eks. kan Holland se alle helikoptere i Nordsøen, men det er ikke muligt for Naviar. Naviairs særbevilling til droneområdet udløb i 2022 og UTM i Naviair blev nedlagt og er nu overdraget til Trafikstyrelsen.

Nyhedsbrev - hvis du ikke allerede modtager AIM nyhedsbrev, opfordrer vi dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet her: https://aim.naviair.dk/da/nyhedsbrev/

Link til Naviair's præsentation

Repræsentantskabsmøde
AOPA DMUs formand, Knud Nielsen indledte repræsentantskabsmødet med at orientere om aktiviteterne i bestyrelsen i det forløbne år, som også er nærmere beskrevet i årsberetningen.

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 55 kr. Fra den 1/1-24 bliver det årlige AOPA DMU kontingent 650 kr.

Link til referat af repræsentantskabsmødet