Stort fremmøde og interessant besøg af Naviair -
Ret medlemsoplysninger Del nyhedsbrevet Del på facebook Del på Twitter Del på Linked-In
Dette nyhedsbrev er sendt direkte til [RECIPIEINT_NAME_OR_EMAIL]. Via linket ovenfor kan du se og rette dine medlemsoplysninger, få et overblik over dit medlemskab og uploade billede til dit medlemskort.

Stort fremmøde og interessant besøg af Naviair 

AOPA DMUs repræsentantskabsmøde blev holdt i FlyverCaféen, Odense Lufthavn, hvor rigtig mange i år valgte at ankomme fra luften.

Naviair indledte mødet med et spændende oplæg og var mødt talstærkt op i form af,

Mark Borggild - Driftchef, COIF/FPC/UTM, en route
Carsten Biener - Operationel leder Briefing
Stevi Rewers - Operationel leder FPC/COIF.

Spørgelysten blandt mødedeltagerne var stor og der var en rigtig god og positiv dialog om bl.a. luftrum, trafikstyring, flyveplaner og droner.

Et par highlights fra Naviair

Cronos - Naviair bekræftede at der arbejdes på at gøre oprettelsesproceduren og login mere brugervenlig. Ibrugtagning af Corons viser en stigning i antal flyveplaner. Antallet er steget med ca. 2/3 og det er udelukkende gennem Cronos. Stigningen kan ikke relateres til Covid-situationen, under Covid oplevede Naviair stabilt antal af VFR og interne IFR operationer. Samlet set har COIF ikke haft nedgang i trafikken under Covid. Naviair opfordrer til at du skriver til dem, hvis du har spørgsmål til brugen af Cronos, oplever fejl eller har forslag til forbedringer - fpcportal-helpdesk@naviair.dk

Notams - Naviair sender også Notams ud, hvis en privat flyveplads beder om det.

AIP/VFG - der arbejdes på en sammenlægning af AIP og VFG. Det overvejes hvorvidt AIP skal oversættes til dansk, her skal Trafikstyrelsen inddrages.

Integration af droner i fælles luftrum - I Europa har man endnu ikke en løsning på en model for U-space som er brugbar. Der kigges på løsninger indenfor 5G, FLARM og ADS-B. UAT er standardiseret og vil iflg. Naviar være en god løsning. Naviair har et stærkt ønske om at få adgang til ADS-B, f.eks. kan Holland se alle helikoptere i Nordsøen, men det er ikke muligt for Naviar. Naviairs særbevilling til droneområdet udløb i 2022 og UTM i Naviair blev nedlagt og er nu overdraget til Trafikstyrelsen.

Nyhedsbrev - hvis du ikke allerede modtager AIM nyhedsbrev, opfordrer vi dig til at tilmelde dig nyhedsbrevet her: https://aim.naviair.dk/da/nyhedsbrev/

Link til Naviair's præsentation

Repræsentantskabsmøde
AOPA DMUs formand, Knud Nielsen indledte repræsentantskabsmødet med at orientere om aktiviteterne i bestyrelsen i det forløbne år, som også er nærmere beskrevet i årsberetningen.

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 55 kr. Fra den 1/1-24 bliver det årlige AOPA DMU kontingent 650 kr.

Link til referat af repræsentantskabsmødet

 

 

 

 

 

 

Din email adresse [UserEmail] er registreret hos Motorflyvningens Fællessekretariat fordi du er medlem af AOPA DMU eller en tilknyttet klub

Ønsker du at ændre din email så klik her for at rette dine medlemsoplysninger.

Klik her hvis du fremover ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet på adressen [UserEmail].