Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Nyt fra AOPA DMUs bestyrelse_aug2023 -

 

Nyt fra AOPA DMUs bestyrelse

Aktiviteterne i AOPA DMUs bestyrelse og i sekretariatet har ikke ligget stille hen over sommeren, der har været flere aktuelle sager at tage hånd om, for at værne om privatflyvningens vilkår.

Nedenfor finder du et udpluk af de aktiviteter der for tiden er i fokus, emner som bl.a også blev behandlet på AOPA DMUs seneste bestyrelsesmøde, den 8. august. Næste AOPA DMU bestyrelsesmøde er den 30. oktober 2023

Repræsentantskabsmøde 2024

Er fastlagt til den 13. april 2024. Vi modtager, allerede nu, meget gerne forslag til en eventuel ekstern foredragsholder eller et aktuelt emne, som ønskes uddybet på mødet.

Billund Lufthavn skal give GA-piloter mulighed for "egen handling"

Weekendtur til Legoland, Lalandia eller en skøn vandretur på Randbøl Hede. Billund Lufthavn har tidligere været en attraktiv GA-destination, da Billund tilbyder et væld af sjove oplevelser for hele familien.

Desværre har Billund Lufthavn gjort det mindre attraktivt for GA-piloter at besøge området. Gennem den seneste tid har vi modtaget flere henvendelser fra vores medlemmer omkring utilfredshed med kravet om obligatorisk handling for GA på Billund Lufthavn. Vi har også fulgt debatten på de sociale medier og generelt er der blandt GA-piloter stor utilfredshed med forringelsen af vilkårene for GA i Billund Lufthavn.

På den baggrund har vi rettet henvendelse til Billund Lufthavn for at gøre opmærksom på problematikken og for at henlede Lufthavnens opmærksomhed på et EU direktiv og den danske BL faktisk forpligter Billund Lufthavn til at sikre at der kan udøves "egen-handling", uden involvering af trejdemand (BlackBirdAir eller JoinJet). Det mener vi ikke er opfyldt med Billund Lufthavns udsendte NOTAM, der alene henviser til handling via lokale FBO'er. AOPA DMU har en række konkrete forslag klar til Billund Lufthavn som kan sikre GA-Piloter nem adgang til "egen-handling".

Her kan du læse AOPA DMU's brev til Billund Lufthavn

Trafikstyrelsen tolker EU-lov forkert ift. udenlandsk registerede fly

På trods af at både fly på EU register og fly registreret udenfor EU er regulerede af fælles EU regler har Trafikstyrelsen i flere år anset flyene for ulovligt baseret i Danmark og har i flere tilfælde udsendt advarsler til flyejere af udenlandsk registrerede fly og endda sendt sager til retsforfølgelse.

AOPA DMUs bestyrelse har i flere år påpeget problematikken med den manglende overholdelse af EU-lov for Trafikstyrelsen, men desværre uden resultat. I 2021 besluttede bestyrelsen at klage til EU Kommissionen. Kommissionen reagerede, på baggrund af AOPA DMU's klage, ved at sende en formel åbningsskrivelse til Danmark, hvor Kommissionen påpeger at det danske krav undergraver friheden til at levere tjenester og den frie bevælgelighed for personer og varer, som nedfældet i EU-traktaten. Dermed tog EU Kommissionen det første skridt i en traktatbrudssag mod Danmark.

Vi finder det meget positivt at der nu er taget initiativ til at bringe dansk lov i overensstemmelse med EU retten, med høringsudkastet om ændring af Lov om Luftfart, særligt hvad angår regler om adgang til luftfart inden for dansk område.

Dog må vi konstatere at udkastet ikke opfylder de krav, der er stillet fra EU Kommissionens side, for så vidt angår udenlandsk registrerede luftfartøjer.
Det danske lovforslag giver alene rettigheder til udenlandske luftfartøjer, der er registreret i et EU eller EØS-lande. EU Kommissionens krav gælder både EU registrerede luftfartøjer og luftfartøjer registreret udenfor EU, når disse opereres af en operatør i EU.

Her kan du læse AOPA DMU's høringssvar til Transportministeret.

Restriktionsområderne EK R OD står fejlagtigt som permanent aktive i SkyDemon

AOPA DMU er blevet opmærksom på at OD-restriktionsområderne permanent står som aktive (GDN-FL75) i SkyDemon. Vi har kontaktet SkyDemon herom, som svarer at der mangler "activation by NOTAM" i AIP Danmark. På baggrund af SkyDemon's svar, har vi kontaktet Naviair om den manglende "activation by NOTAM". SkyDemon foretager en håndrettelse og vi forventer at AIP bliver opdateret snarest.

Fornyet liv til projekt med GPS baserede anflyvning til mindre danske VMC flyvepladser

Inspireret af nye vinde fra EASA og fornyet politisk medvind til AOPA DMU's projekt om Cloud Break procedurer til mindre pladser, har Trafikstyrelsen genoptaget projektet. Et projekt som AOPA DMU i snart 10 år har presset på for at få igangsat. Indtil nu er der afholdt 3 møder, næste møde er i dag, den 28. august.

Trafikstyrelsen har anmodet AOPA DMU om at undersøge hvor mange piloter og mindre flyvepladser, der er har interesse i GPS anflyvningsprocedurer. Vi har rundsendt en sprøgeundersøgelse, som er rettet med alle privat piloter, se nedenstående link.

Flere EU lande har etableret GPS anflyvning til minder flyvepladser, Finland er det EU land, der er længst fremme på området.

Link til spørgeundersøgelse

AOPA DMU Miniguide går online

Morten Stoltze, Billund Motorflyveklub har ydet en stor indsats med at få opdateret Miniguiden, som løbende vil blive opdateret og inden længe med mulighed for download (pdf) fra AOPA DMUs hjemmeside. Fremover vil den være datomærket, så støder du på en anden dato, er der kommet en opdatering.

Du finder seneste version af Miniguiden her

Bliv Pilot kampagne

AOPA DMU's bestyrelse ønsker at bidrage positivt til udviklingen af GA i Danmark, ved bl.a. at promovere og fortælle hvor fantastisk det er at flyve i sit eget fly.

I samarbejde med et professionelt reklamebureau, er der lavet professionelle billeder og videoer, som er mundet ud i en interaktiv brochure.

Formålet med vores nye digitale brochure er at engagere og motivere folk, som i dag ikke selv flyver, til at lære mere om hvordan det er at være pilot og hvordan man bliver det.

Vi kommer aktivt til at målrette kampagnen mod folk som i dag ikke har certifikat men som måske går og drømmer om at blive pilot.

Kampagnen vil få siden egen side på AOPA DMUs hjemmeside, hvor der vil være links videre til vores medlemsklubber, som tilbyder prøvetimer og undervisning.

Der er allerede klubber, som gør en stor indsats på området eksempelvis Roskilde Flyveklub og vi ønsker at hjælpe andre klubber med at følge i samme fodspor, så deres respektive hjemmeside byder på inspirerende information for folk, der drømmer om at blive pilot.

Derfor vil bestyrelsens arbejdsgruppe snart række ud til medlemsklubber med henblik på at få skabt de nødvendige forudsætninger for en succesfuld kampagne.

Lysafmærkning af vindmøller

AOPA DMU deltager i Trafikstyrelsens følgegruppe for analyse af mulighederne for radarstyret lysafmærkning til vindmøller, med henblik på at mindske borgergener. Naviair, Forsvaret og Energistyrelsen er også en del af arbejdsgruppen, som har fået til opgave at gennemgøre en analyse på området.
 

Vi er i dialog med mølleproducenter angående Nat VFR og lys på vindmøller. Mølleproducenterne arbejder med en radarløsning, som gør det muligt at slukke hindringslyset på de helt store møller, når der ikke er fly i nærheden.Det viser sig at være både en teknisk dårlig og meget dyr løsning, så der kigges i retningen af en løsning baseret på ADSB fra fly. Samme løsningsmodel er ved at blive implementeret i Tyskland. Udfordringen med den løsning er, at ikke alle vores fly har installeret ADSB out.

AOPA DMU taler for en ordning, hvor vi delvist eller fuldt kan få finansieret en ADSB løsning med afsæt i den besparelse, som valg af en ADSB løsning giver. Det er meget vigtigt at vi taler vores sag under opstart af projektet, så vi sikrer at der ikke trækkes en dyr løsning ned over privatflyvningen.

Danmarks Luftsports Union (DLU)

Bestyrelsesmedlem, Hjalmar Nielsen har de seneste år ydet en meget stor indsats for at få AOPA DMU optaget i Dansk Idræts Forbund (DIF). Danmarks Luftsports Union (DLU) blev i sin tid oprettet til formålet, men efter 5 år uden videre resultat desværre, må vi erkende at der ikke er udsigter til optagelse i DIF. Derfor har bestyrelsen besluttet at melde AOPA DMU (som organisation), ud af DLU. Vi sender en mail herom snarest, til de af vores medlemmer, som er medlem af DLU.

Klima-aktivist angreb på dansk fly i Berlin

En dansk Piper Aztec, parkeret i Berlin Lufthavn, blev i maj angrebet og overmalet med orange maling af den tyske klima-organisation 'Letzte Generation', der med deres egne ord mente de dermed havde faremarkeret en "farlig privatjet", der var "overdrevet luksus for de superrige".

Reparationerne efter angrebet løber op i over ½ million kroner og hvad værre er så har forsikringsselskabet afvist at dække skaderne, da forsikringen mener at det kræver tilvalg af "War Coverage", der bl.a. omfatter ondsindet handling eller sabotage, strejker og oprør.

Vi vil i et kommende nyhedsbrev informere medlemmerne om vigtigheden af at have tilvalgt "War Coverage" for at være sikret i den slags tilfælde. AOPA Tyskland har, for at hjælpe flyejeren i denne situation, startet en crowd-funding kampagne og har allerede indsamlet over 40.000 kr. Den vil der også blive informeret om via både det danske og det europæiske IAOPA nyhedsbrev.

Se interview med den danske flyejer (google oversat)

Link til crowdfunding side

Læs mere om relevansen af war coverage