Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Invitation - AOPA DMU repreæsentantskabsmøde -

Invitation til AOPA DMU repræsentantskabsmøde

Kære AOPA DMU medlem

AOPA DMU inviterer til ordinært repræsentantskabsmøde: 

Søndag den 5. september, kl. 11
Flyver Cafeen - Hans Christian Andersens Airport/Odense

Årsberetning og indkaldelse finder du her

Forslag fra klubber/medlemmer, skal være AOPA DMU i hænde senest 3 uger før mødet.
Årsregnskab, budget, indkomne forslag og fuldmagtsblanket til klubberne udsendes senest 2 uger før mødet

Tilmelding er, af hensyn til frokosten, nødvendig senest den 27. august til sekretariatet.
Du er velkommen til at deltage uden tilmelding. I så fald kan vi ikke tilbyde frokost, af hensyn til at minimere omkostningerne.

Vi har arbejdet på at få et indlæg på mødet vedrørende et kig ind i droneudviklingen og vejen frem mod fælles luftrum, men desværre er den udsete foredragsholder forhindret. Der arbejdes videre på en anden mulighed.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer/vejledning i forhold til Covid-19.

Vi håber på at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand AOPA DMU