Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Gode nyheder at starte året med -

Gode nyheder at starte GA året med

Kære AOPA DMU medlem,

I denne mørke og kolde tid er det rart med lidt nyheder der luner og peger frem mod et godt år for GA i Danmark. Vi har samlet en række gode nyheder, der alle trækker i den rigtige retning.

Endelig! Vejr og notams og trafikinformation i cockpittet

AOPA DMU har længe arbejdet for bedre adgang til information i cockpittet. TBST har nu endelig godkendt en forsøgsordning og udstedt en sendetilladelse, så det bliver muligt at udsende data på 978 MHz frekvensen, som kan modtages og præsenteres i cockpittet. Systemet er velkendt fra USA, hvor det har været standard længe og meget eksisterende avionics udstyr vil derfor kunne drage fordel af signalet og bruge det til at vise radarbilleder, TAF, METAR mv.

Har man ikke egnet udstyr, er det for få tusinde kr. muligt at anskaffe en UAT modtager, der kan vise informationen på f.eks. en Ipad. SkyDemon har i et par år kørt et tilsvarende forsøg i England - også Foreflight vil være i stand til at vise informationen. Udstyret giver samtidig den fordel at man vil kunne se anden trafik, der udsender position via ADS-B. Flyvesikkerheden får dermed et løft på flere fronter.

Den første sender forventes sat i drift i løbet af de næste 2-3 uger i Billund og baseret på erfaringerne hermed følger flere sendere. Målsætningen er at systemet skal bliver tæt på landsdækkende og med tiden udbredes til resten af Europa. Systemet sættes op og drives af firmaet Air Support, hvis direktør Per Jensen sidder i bestyrelsen for AOPA DMU. 

Se mere om ordningen i UK her: https://www.uavionix.com/news/uat-in-the-uk-part-ii/

Vi forventer at opsætte en dedikeret side med information om den danske forsøgsordningen, erfaringer med dækningsområde og anbefalinger til udstyr som er kompatibelt.

Politisk medvind til AOPA DMU's projekt med Cloud Break procedurer til mindre pladser

Vores langvarige arbejde for Cloud Break procedurer til mindre pladser fortsætter og fik særdeles god opbakning fra hele branchen på den i december afholdte Luftfartskonference på Christiansborg. Sagen har også fået politisk bevågenhed og flere politikere støtter klart op og ser perspektiver i at øge udnyttelsen af de mindre pladser, ved at give dem mulighed for at opnå en instrumentanflyvning uden krav om AFIS. Det har reulteret i en del omtale i pressen og kulminerede foreløbig i at Trafikministeren blev stillet en række spørgsmål om emnet i Folketingssalen. Ministerens svar var for så vidt ganske positivt og åbner for at se på nye løsningsmodeller, foreslået af branchen.

Ministeren sagde bl.a.: "Det er op til dem der ansøger om en anden måde at gøre det på, at de har styr på sikkerheden og der må kreativiteten gerne være stor. Jeg er sikker på at man i branchen har en større kreativitet for hvordan man kan tilfredsstille sikkerhedskravene end vi har på embedsmandplan." Især sidstnævnte kan vi i hvert fald fra AOPA DMUs side ikke være uenige i.

AOPA DMU fortsætter, sammen med Erhvervsflyvningens Sammensluting, med at lægge politisk pres og sagen tages op på et politisk rundbordsmøde arrangeret af Hans Chr. Schmidt (MF) d. 4.  februar.

Spørgerunden i Folketinget kan ses på følgende link ved at gå til kl. 17:31:

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/salen/31.aspx?as=1

Det er egentlig ganske interessant at se vores politikere diskutere RMZ-zoner og Unicom fra Folketingets talerstol. Simon Kollerup gør det rigtig godt, da han udspørger ministeren. Se også omtale af sagen her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/gps-teknologi-kan-gavne-smaa-lufthavne-men-styrelse-siger-nej

TBBST taber retsag om omkostningsdeling

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har i december tabt en sag i retten, hvor de ville have en pilot dømt for sort taxaflyvning, fordi han ikke havde delt omkostningerne ligeligt med sine passagerer.

EU bestemmelserne tillader op til 6 personer at dele de direkte omkostninger ved en flyvning, men forholder sig ikke til om omkostningerne skal deles i lige dele. I den konkrete sag havde pilotens andel kun udgjort ca. 150 kr. ud af samlede omkostninger på kr. 1650. På den baggrund krævede TBST certifikatfrakendelse og en bøde på 75.000,- 

Dommeren frikendte piloten, da TBST ikke kunne godtgøre at der var sket en overtrædelse af EU reglerne.

De franske luftfartsmyndigheder har tidligere tabt en principiel retsag, hvor de ville begrænse adgangen til omkostningsdeling.

Lovligheden af omkostningsdeling er altså i begge tilfælde bekræftet og i modsætning til de gamle danske regler, er det ikke en forudsætning at der er tale om familie eller nære venner.

Se en anonymiseret udgave af dommen her

Se mere om reglerne for omkostningsdeling i denne brochure fra EASA

 

Politiet frafalder sigtelse i helikopter-sag om overflyvning af industriområde

Politiet har i november frafaldet sigtelsen i den tidligere omtalte helikopter-sag, hvor en pilot var tiltalt for at lande i et industriområde og for på baggrund af et meget usikkert radartrack at have overfløjet en by i under 1000 fod.

Striden stod bl.a. om hvordan de nye EU regler på området skal forstås. AOPA DMU har hjulpet ved at få EU Kommissionen til at rette en oversættelsesfejl, der gør det klart at de normalt krævede 1000 fods højde over en by godt kan underskrides når det er nødvendigt i forbindelse med start eller landing samt ved at gennemgå radardata sammen med Naviair, der i den sammenhæng har meldt ud at deres radardata ikke er egnet til præcis bestemmelse af groundtrack for luftfartøjer i lav højde.

Vi hilser tiltalefrafaldet velkomment og opfordrer samtidigt vores medlemmer til at bruge reglerne med omtanke og altid sørge for at der er gode nødlandingsmuligheder under ind- og udflyvning og at der tages størst mulige hensyn i forhold til støj og personer på jorden.

Sagen får i øvigt et efterspil, da piloten i den konkrete sag blev tvunget til at borttransportere sin helikopter på en lastbil og efterfølgende fik den groundet med krav om inspektion efter den påtvungne lastbiltransport. Piloten søger nu selvsagt disse omkostninger erstattet.

Link til den korrigerede danske oversættelse findes her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.075.01.0041.01.DAN&toc=OJ:L:2018:075:TOC

Sæt kryds i kalenderen til "Pilot Day" d. 25+26 maj i Herning

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til et nyt tilbud til vores medlemmer, nemlig en spændende "Pilot Day" der løber af stablen d. 25+26 maj i Herning.

Vi er igang med at sammensætte et spændende program, som bliver en blanding af praktisk flyvning, ny viden og hyggeligt samvær.

Blandt emnerne på tegnebrættet er:

  • Hvordan flyver du mere sikkert til private flyvepladser?
  • Dit flys performance - i teori og praksis.
  • Hvad kan du selv udføre af vedligligehold? Undervisning med praktiske eksempler
  • Hvordan du som flyejer får det bedste ud af de nye vedligeholdelsesregler (Part-M Light)
  • Brush up på PBN teori til dit instrumentbevis så du opfylder de nye krav.

Arrangementet sker i samarbejde med AOPA Sverige og Norge samt Jeppesen, Bose og Riskpoint. 

Vi hører meget gerne fra medlemmer med forslag til andre emner, der ønskes taget op.

Få dit VFR kort gennem AOPA DMU

Naviair har bekræftet at AOPA DMU må optrykke og distribuere de danske VFR kort til sine medlemmer.

Vi er pt. ved at indhente priser på trykning, og forventer at kunne tilbyde det til en medlemspris, der ligger betragteligt under gadeprisen. Glæd dig til endnu en medlemsfordel og kontant besparelse. Fortsættelse følger.