Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Udsigt til lempelser af PPR krav i Roskilde Lufthavn  -

Roskilde Lufthavn - udsigt til lempelse af PPR krav ved flyvning efter kl. 22
IAOPA Europe m.fl. har lagt pres på EASA for at få accelereret lovgivningsprocessen med lempelse af EU kravet om brand- og redningstjeneste til mindre GA-fly og dermed kravet om PPR efter kl. 22 i Roskilde Lufthavn, som lufthavnen for nogle år siden indførte for at kunne opfylde krav om fuldt brand- og redningsberedskab til mindre GA-fly.

Den gang medførte den nye EU-regel en betragtelig ekstraudgift for mindre GA-fly, til brand- og redningsberedskab ved start og landing efter kl. 22,  helt op til 10.000 kr.

GA-flyvningen blev presset over på de mindre og ofte ubemandende VFR flyvepladser, der ikke var omfattet af EU-reglerne. En "overflytning" som ikke gavnede flyvesikkerheden. AOPA DMU ytrede sin bekymring omkring flyvesikkerheden overfor Trafikstyrelsen, med forslag om at mindre GA-fly blev undtaget fra kravet.

ICAO har udsendt nye retningslinjer, der præciserer at GA-flyvning nu undtages. De lempeligere krav forventes allerede at træde i kraft til november i år.

AOPA DMU har været i dialog med Roskilde Lufthavn herom, som håber på at kunne implementere de lempeligere regler, indenfor en rimelig tidsramme.