Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Sydfyn/Tåsinge flyveplads risikerer lukning -

Sydfyn Tåsinge Flyveplads risikerer lukning

Flyvepladsen har ligget der siden 1969 og er base for flyveskole, taxaselskab, flyværksted og 2 aktive flyveklubber, men spareplaner i Svendborg Kommune risikerer nu at lukke pladsen.

I reduktionsforslag, budget 2019-22 foreslår Teknik- og Erhvervsudvalget lukning af pladsen, som vil give en beskeden besparelse på 540.000 kr. på driftsbudgettet.

Lukning af flyvepladsen vil betyde et stort tab for området, både for den private- og erhvervsmæssige flyvning. Ud over de hjemmehørende aktiviteter, benyttes pladsen også af flere erhvervsfolk og turister fra ind- og udland.

AOPA og DMU er gået aktivt ind i kampen for bevarelse af Sydfyn Tåsinge Flyveplads. Vi er bl.a. i tæt dialog med Svendborg Flyveklub og Starling Air og har indsendt høringssvar til Svendborg Kommune. Se nedenstående links.

AOPA/DMU høringssvar - klik her

Artikel i Fyns Amts Avis - klik her

Reduktionsforslag - klik her

Part M Light - hvordan griber vi det an?

Morten Stoltze, Billund Motorflyveklub har rettet henvendelse til DMU/AOPA med et initiativ til at indkalde til et brainstorm møde, for at være på forkant med at udnytte mulighederne i den kommende Part M-Light, eventuelt etablering af  "CAMO light" og eventuelt vedligeholdelse af fly på klubværksted.

Kontakt sekretariatet, senest 1. juli, hvis du er interesseret i at deltage i brainstorm mødet. Mødet holdes ultimo september, hvis interessen er stor nok.

DMU deltog i Europe Air Sports (EAS) årsmøde i Køln, i marts. Her blev der bl.a. orienteret om, at den længe ventede Part M-Light desværre lader vente på sig. Medlemslandene var positivt indstillet til Opinion 05/2016, men EU Kommisionen var ikke tilfreds med teksten, den var for løs i forhold til juraen. En langtidssygemelding i EU kommissionen har forsinket processen yderligere. Det forventes at Part M-Light træder i kraft senest primo 2019.

Køreplan for regelarbejdet med simplere regler til GA-området

Efter stort pres fra GA-branchen iværksatte EASA, for nogle år siden, en målrettet vision og forpligtigelse til at simplificere reglerne på GA-området.
Der blev udarbejdet en strategi herfor og processen kan følges i seneste opdatering af GA Roadmap. Heri kan du bl.a. læse om:

  • Declared Training Organisation (DTO) - "afløseren" for Registered Facilities.
  • Lettere adgang til IFR flyvning.
  • Part M-Light - simplere, bedre og billigere regler for fly vedligehold.
  • Muligheder for at få en FAA STC godkendt, rent administrativt til et specifikt fly, selv når der ikke er en generel EASA godkendelse af STCen.