Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Risiko for at indberetningssystemet undergraves med nyt forslag  -

Indberetningssystemet risikerer at blive undergravet med nyt høringsforslag

EU Kommissionen har sendt den europæiske udgave af obligatorisk indberetning i høring. Det europæiske indberetningssystem er delvist inspireret af den danske BL 8-10, som fungerede godt og beskyttede de piloter, der indberettede hændelser. Beskyttelsen af piloten, er desværre betydelig ringere efter de nye EU-regler.

Trafikstyrelsen har også haft emnet i høring. De foreslår, at EU-reglerne skal udbredes til at gælde alle former for indberetninger - også de der i dag ikke er omfattet af EU-reglerne. Høringen redegør netop for, at piloter som er sikret straffrihed i dag, ikke er det under de nye EU-regler.

AOPA DMU har indsendt høringssvar til Trafikstyrelsen og EU Kommissionen, hvor vi bl.a. udtrykker stor bekymring for, at piloten får en langt ringere beskyttelse med de nye EU regler og vi risikerer at indrapporteringssystemet undergraves.

Vi har kendskab til en nylig sag, hvor Trafikstyrelsen farer særdeles hårdt frem overfor en pilot, som har valgt at indrapportere en hændelse. Piloten bliver "fanget" over skyerne, da vejret bliver ringere end varslet. Piloten må acceptere en IFR klarering for at komme sikkert ned, uden at have tilladelse hertil. Piloten ender med at få frataget sit certifikat og blive politianmeldt.

Under de nugældende regler ville piloten være sikret straffrihed. Under de nye EU regler, som Trafikstyrelsen forslår udbredt til at gælde alle former for indberetninger, vil det ikke være tilfældet. 

AOPA DMU ønsker bestemt ikke at opfordre piloter til at begå forsætlige overtrædelser af lovgivningen og undgå straf herfor ved at indberette. Dog bør der fortsat være tilstrækkelig bestyttelse af piloten. Hvis en pilot skal frygte, at en handling han anser for begået uagtsomt, risikerer at blive vendt mod ham med anklage om at Trafikstyrelsen anser handlingen for forsætlig, vil mange piloter uden tvivl overveje en ekstra gang, om de har mod på at indberette. Vi risikerer dermed at gå glip af muligheden for at lære af hændelserne og forbedre flyvesikkerheden.

Gevinsten ved indberetning er ellers fint beskrevet i høringen:

Formålet med de obligatoriske indberetningsbestemmelser er at sikre, at den ansvarlige luftfartsmyndighed får så mange oplysninger om hændelser som muligt. Erfaringerne fra de indberettede hændelser bruges til at forbedre luftfartssikkerheden, herunder ved at forebygge lignende hændelser i at opstå. De hændelser, der skal indberettes, er begivenheder, som kan kategoriseres som andre hændelser end alvorlige hændelser og havarier.
Netop straffriheden har haft en meget positiv effekt på antallet af indberetninger, og dermed også på de muligheder myndighederne i samarbejde med branchen har haft for løbende at arbejde med en forbedring af luftfartssikkerheden i bred forstand. Siden indførelsen af reglerne om obligatorisk indberetning er der sket en fordobling i antallet af indberettede hændelser, så der nu indberettes omkring 10.000 hændelser årligt. Det skyldes dels, at flere områder med tiden er blevet omfattet af indberetningspligten, men det skyldes også, at branchen oplever, at de kan have tillid til, at der ikke sker uberettiget brug af de indberettede oplysninger. Derudover oplever branchen, at oplysningerne, når de analyseres, rent faktisk kan være med til at forebygge, at lignende hændelser opstår.

 

Invitation til workshop om Part-ML og Part-CAO

Trafikstyrelsen inviterer til workshop den 25. februar om den nye EU-forordning 1383 og hvad den betyder for Part-ML og Part-CAO.

Forordningen er udarbejdet for at lette GA-flyvning. På workshoppen bliver der stillet skarpt, dels på de nye krav og dels på de nye muligheder forordningen giver.

Bemærk, at der er forhåndsreserveret 2 pladser pr. organisation, eventuelle resterende pladser udbydes den 14. februar.

AOPA DMU deltager i workshoppen.

Link til invitation