Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Privatflyvning og Corona virus -

Privatflyvning og Corona virus

Som vi alle er bekendt med, har udbredelsen af Corona virus ramt luftfarten meget hårdt.

Vi har pt. ikke et fuldt overblik over hvilke begrænsninger det har eller får for privatflyvningen. Situationen ændrer sig nærmest time for time, men planlægger du at flyve en tur, skal du være ekstra opmærksom på NOTAMS, da flere lufthavne er lukkede for privatflyvning og nogle har indført begrænsninger eller PPR. Generelt er det vanskeligt at skabe sig et overblik over regler for flyvning til udlandet.

Nogle flyveskoler her i landet har valgt at lade det være op til den enkelte instruktør og elev at afgøre om der kan flyves, selvfølgelig med en række foranstaltninger i forhold til at minimere smitterisiko, andre flyveskoler har besluttet at stoppe al aktivitet omkring skoleflyvning.

AOPA DMU og øvrige interesseorganisationer i Europa er i skrivende stund i dialog med EASA for at få en generel udsættelse af udløbsfrister på bl.a. FCL & medical området, så vi undgår at piloter kommer i klemme. EASA har allerede præsenteret et forslag om at forlænge fristerne på det kommercielle område med 4 måneder, men det første udspil tog ikke hensyn til PPL piloter. 

Vi er også opmærksom på at elever kan komme i klemme i forhold til tidsfrister for at bestå teoriprøver og udløb af gyldighed på teori. Det er også emner, som vi er i dialog med EASA omkring og håber at finde en løsning på.

Norge har udstedt forbud mod al VFR flyvning, med det argument at undgå at belaste lufttrafiktjenesten. Det virker som en ugennemtænkt reaktion. VFR er netop karakteriseret ved at kunne operere med et minimum eller helt uden involvering af Lufttrafiktjenesten (ATC). Da IFR fortsat er tilladt, risikerer man den modsatte effekt, det vil sige at trafik der kan afvikles VFR, nu afvikles IFR og belaster ATC.

Vi vil forsøge at holde jer opdateret, når vi ved mere.

Sekretariatet

Motorflyvningens Fællessekretariat er, efter Statsministeriets anbefalinger, i midlertidig flyttet hjem til henholdsvis Pernille og Merete.

Telefontiden er uændret, det vil sige man.-tors. kl. 10-14.

Vi gør vores bedste for at holde sekretariatet kørende.