Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Private delefly -

Private delefly
AOPA DMU's nye hjemmeside om deleflyvning vejleder piloter og passagerer med afsæt i EASA's retningslinjer.

Som du måske allerede er bekendt med, lancerede Trafikstyrelsen i sommer en omfattende kampagne om privat deleflyvning.Trafikstyrelsens kampagne har været fejlbehæftet og unuanceret og vi har modtaget mange reaktioner herpå fra vores medlemmer.

AOPA DMUs bestyrelse er ærgerlig og undrende over at Trafikstyrelsen ikke har valgt at inddrage AOPA DMU i udformning af kampagnen. Vi har rettet henvendelse til Trafikstyrelsen herom og har anmodet om aktindsigt. AOPA DMU vil altid have interesse i at indgå i et samarbejde om flyvesikkerhed.

Vi mener Trafikstyrelsens vinkel på kampagnen er uheldig, det virker mere som en "skræmme-kampagne" for deleflyvning og med afsæt i et ukorrekt statistisk grundlag for privat deleflyvning.

Med vores nye hjemmeside tager vi afsæt i EASA's retningslinjer og fokuserer på de fornuftige forholdsregler man bør tage ved deleflyvning og som kan bidrage til at fastholde den gode sikkerhedsstatistik, som vi i dag har for privat deleflyvning.

På siden finder du vejledning, både til pilot og passagerer, så deleflyvning bliver en sikker og god oplevelse for alle.

Besøg vores hjemmeside: www.delefly.nu

Vi vil sætte pris på din feedback, både ris og ros - og input, der kan være med til at forbedre siden.