Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Part-M Light, drone trafik og andre emner -

Lempeligere vedligholdelseskrav - vedtagelse af Part-M Light nærmer sig

På baggrund af flere henvendelser fra medlemmer, der har oplevet store prisstigninger hos deres CAMO har AOPA DMU rettet henvendelse til EU Kommissionen for at få en aktuel status på det længeventede Part-M Light regelsæt, som forventes at lempe vedligeholdelseskravene for fly under 2730 kg. 

Det forventes at medlemslandene foretager en afstemning om regelsættet på mødet i EASA Commitee d. 27. februar. Holder dette stik, så kan de nye Part-M Light regler træde i kraft inden sommerferien. Efter afstemningen skal reglerne blot oversættes og publiceres.

Med de nye regler har du, som flyejer, mulighed for selv at overtage ansvaret for flyets vedligeholdelsesprogram og den løbende vedligeholdelse. Arbejdet bliver samtidigt mere enkelt, da det kan baseres på et såkaldt minimum-inspection programme, der er defineret i reglerne.

Man behøver dermed ikke følge fabrikantens anbefalinger, selv om der selvfølgelig kan være god fornuft i det. Det eneste område, hvor man skal være helt  sikker på at holde sig opdateret er i forhold til AD-noter, der altid skal følges.

Ønsker du, som flyejer, ikke selv at stå for vedligeholdelsesprogrammet, kan du indgå en aftale med en såkaldt CAME herom. CAME kommer til at afløse CAMO'en for mindre fly under 2730 kg. Kravene til en CAME er formet sådan at de fleste værksteder meget nemt kan opnå en CAME godkendelse. Det betyder, at de fleste værksteder samtidig vil kunne tilbyde at stå for vedligeholdelsesprogrammet og f.eks. forlænge ARC'en i forbindelse med det årlige eftersyn.

Part M Light lægger op til at fornyelsen af ARC'en kan foretages af en "almindelig" flymekaniker, som kan få denne rettighed i sit certifikat. Hvornår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen begynder at uddele disse rettigheder ved vi ikke, men vi vil selvfølgelig presse på for at det sker hurtigst muligt.

I første omgang planlægger vi at informere om de nye muligheder man, som flyejer, får med Part-M Light. Vi håber at kunne lave nogle skabeloner og værktøjer, der gør det nemmere at styre vedligholdelseskravene til sit fly - det kan være alt fra simple papirmetoder til regneark eller en online løsning. Vi vil også vurdere om vi kan løfte at AOPA DMU ansøger om en CAME godkendelse, så vi kan tilbyde medlemmerne en fuld løsning. Dette kræver at AOPA DMU kan finde nogle personer, der vil påtage sig at drive projektet.

I nyhedsbrev medio 2018 efterlyste vi medlemmer, som gerne ville indgå i en brainstorm-gruppe, som skulle se på/arbejde med hvordan vi bedst muligt kan drage nytte at de nye Part-M Light regler. Morten Stolze, Billund Motorflyveklub er pt. primus motor for dette initiativ. Gruppen mødtes første gang i november og afventer pt. vedtagelsen af de kommende regler for at kunne arbejde videre med ideerne. Har du interesse i at indgå i dette arbejde og eventuelt arbejdet med at løfte CAME projektet i AOPA DMU regi, hører vi meget gerne fra dig.

Du kan læse lidt mere om de kommende regler i GA Roadmap - side 7 i dette link

AOPA DMU følger udviklingen af UTM (Unmanned Traffic Management)

I januar deltog AOPA DMU i et seminar på Hans Christian Andersens Airport om løsninger på håndtering af den fremtidige drone-trafik, som er højaktuelt i forbindelse med det hastigt voksende kommercielle drone-marked.

PODIUM er et SESAR Horizon 2020-projekt, der understøtter U-space, som er den europæiske vision for sikker og effektiv håndtering af drone-trafik.

PODIUM står for Proving Operations of Drones med indledende UTM (Unmanned Traffic Management). PODIUM har bl.a. til formål at belyse teknologier til håndtering af dronetrafik og anbefalinger til fremtidig implementeringer.

På mødet blev bl.a. programmet Podium demonstreret, hvis primære formål er lettere at opnå tilladelse til droneoperationer og udsendelse af dronens ID og position via mobilnettet. Det er i skrivende stund udelukkende tilpasset droneoperatører og gør det ikke muligt for GA-trafikken at se dronernes position. Programmet gav også mulighed for at etablere No Flight zoner, men igen kun møntet på drone-trafikken. Transponder-teknologien er fortsat på prototype stadiet.

AOPA DMU følger udviklingen tæt og deltog bl.a. i seminaret for at skabe opmærksomhed omkring hvordan drone interessenter i praksis vil løse adskillelse fra den bemannede lufttrafik, der skal ses, også den trafik, der ikke nødvendigvis udsender elektroniske signaler, f.eks. motorfly uden transponder, svævefly, dragefly, luftballoner m.fl. Vi er stor modstander af at GA-flyvningen eventuelt vil blive påtvunget at investere yderligere i udstyr, til håndteringen af drone-trafikken i fælles luftrum

I branchen investeres der meget store summer på at løse udfordringen med BVLOS (Beyond visual line of sight), som er afgørende for at integrere droner i det nationale luftrum, så potentialet til at flyve ud over visuel synsvinkel, i kommercielle droneoperationer, bliver en realitet .

Sæt kryds i kalenderen - Repræsentantskabsmøde

AOPA DMU inviterer klubber og medlemmer til repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april, kl. 11 i Hans Christian Andersens Airport (EKOD).

Mere herom senere.

Gør din indflydelse gældende på regler for pilotuddannelse/vedligeholdelse af rettigheder

EASA har lanceret en undersøgelse om "Evaluering af gældende regler for "initial" og "recurrent" pilot træning, prøver og checks".

Vi opfordrer dig til at biddrage med din evaluering. Jo flere input vi leverer, des bedre bliver resultatet af den endelige rapport til EASA - på den måde kan vi bidrage med mest mulig indflydelse på området.
 
Online-undersøgelsen til evaluering af "Flight Crew Licensing-forordningen" findes på dette link.

Undersøgelsen slutter den 28. februar 2019.

AOPA DMU medlem hædret for heltemod

Pilot Leif Johannsen har i januar i år modtaget Carnegies belønning for heltemod, da det tilbage i maj 2017, på mirakuløs vis lykkedes Leif at lande flyet med en faldskærmsspringer hængende under sig, uden alvorlige personskader til følge. Springeren hang under flyet i ca. 1 time, mens Leif og instruktører m.fl. fra Lindtorp Faldskærmsklub på yderst professionel vis fandt frem til en løsning, som gjorde at pilot og springer kom ned i god behold. se mere om belønningen her

TV2 Midtvest har lavet dokumentaren "Fanget under flyveren", som kan ses på TV2play.

 

Har du husket Landing- og flyvetidsoversigten?

Er du ejer/bruger af et dansk indregistreret luftfartøj skulle du senest den 1. februar indberette antal timer og landinger for 2018.

Se AIC B 02/19 og link til indberetning - her