Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Nyt fra Motorflyvningens Fællessekretariat #5 2016 -

Nyt fra Motorflyvningens Fællessekretariat


Nye OPS regler i kraft

I fredags trådte de nye EASA OPS regler i kraft for privatflyvning. Som pilot skal du være opmærksom på ændringer i forhold til de "gamle" regler.

VFR

For VFR flyvning i typiske mindre GA fly er der forholdvis få ændringer og de fleste er lempelser, f.eks.: 

  • Det er nu tilladt for privatpersoner at dele de direkte omkostninger ved flyvningen (op til 6 personer).
  • De danske særregler for firmaflyvning er faldet væk. (AIC B 16/16 - klik her)
  • Mere operationelle krav for oxygen og dangerous goods

IFR

For IFR flyvning er de fleste ændringer lempelser i forhold til de tidligere regler. Der er blandt andet ændringer på følgende områder:

  • Betydelig lempelse af kravene til valg af alternativ
  • Lempede krav til udstyr i fly
  • Ændringer i bestemmelse af minima
  • Bemærk dog: skærpede krav til RVR ved start 

 

"Komplekse" fly

De væsentligste ændringer ses hos operationer med "komplekse" fly, typisk jetfly og fly over 5700kg. Bemærk at to-motorede turbopropfly under 5700 kr. med en lovændring i juli har fået lov til at operere efter reglerne for "non-komplekse" fly.

NCC manual til små operatører

Ved operation af "komplekse" fly er der krav om en OPS manual og et mangement system. AOPA har, i samarbejde med et par NCC operatører (Non-Commerciel Complex), udarbejdet en skabelon til en NCC light manual. Manualen er tiltænkt de helt små operatører på 2-3 personer i flyveafdelingen og kan hentes her

Uddybet intro til de nye regler 


AOPA DK har udarbejdet en uddybet intro til de nye OPS regler, som giver et hurtigt og fint overblik over de væsentligste ændringer, inkl. relevante link's til EASA reglerne og en EASA OPS FAQ. Klik her

 

Medical

Flyvemedicinsk Klinik (Aeromedical Center) har bekræftet at de lukker ved udgangen af august. Georg Aagaard, Vandel bliver fremover eneste Aeromedical Center i Danmark. Vi har i den forbindelse spurgt Flyvemedicinsk Klinik hvad der sker med certifikatindehaveres journaler. Det er endnu ikke afklaret, men Flyvemedicinsk Klinik forventer en afklaring på et møde med Trafik- og Byggestyrelsen i begyndelsen af september.

DMU/AOPA har tidligere rejst emnet om mangel på flyvelæger i visse geografiske områder af Danmark. Vi planlægger at rejse emnet igen overfor Trafik- og Byggestyrelsen. En flyvelæge i det jyske har fortalt os, at der er en mærkbar øget efterspørgsel fra sjællandske certifikatindehavere, der tager turen over for at komme til.

Sørg derfor for at bestille tid til fornyelse i god tid. Fornyelsen kan dog tidligst ske 6 uger før udløb, uden ændring af udløbsdatoer.

I henhold til Trafik- og Byggestyrelsen har det gennem længere tid ikke været muligt for indehavere af et kommercielt certifikat at flyve privatflyvning, med mindre man var i besiddelse af en gyldig Class 1 medical. Indtil de nye EASA Part MED regler træder i kraft har Trafik- og Byggestyrelsen udsendt AIC B12/16 der løser problemet. Klik her

DMUtur 2017 - nye turplanlæggere søges

Turen i år gik til Tallinn med en rekord deltagelse på 46 fly med Knud Pinholt og John Jensen, begge fra Randers Flyveklub, som turplanlæggere.

En stor tak til Knud og John som på fortrinlig vis har planlagt og gennemført den årlige tilbagevendende begivenhed de seneste 3 år.

Knud og John har ønsket at planlægningen af DMUturen nu lægges i nye hænder. Er du pilot og har lyst til at planlægge DMUtur 2017, så venligst kontakt os snarest, dog senest den 15. september. Vi ser gerne at man er to piloter om planlægningen.

SkyDemon

DMU's aftale med SkyDemon giver, DMU-, AOPA- og DULFU-medlemmer mulighed for rabat på køb af licens til SkyDemon. I det seneste nummer af FLYV finder du en detaljeret test af SkyDemon.

SkyDemon aftalen - klik her

Tegn abonnement på FLYV - klik her

Seneste nyt fra EPFU

Danmark (DMU) er medlem af EPFU (European Powered Flying Union), som repræsenterer ca. 75.000 privat piloter i Europa. Se seneste nyhedsbrev her