Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Nyt fra Motorflyvningens Fællessekretariat #1 2017 -

Nyt fra Motorflyvningens Fællessekretariat

Orientering om certifikatrettigheder ved skift til lavere medical - klik her

Formidling til medlemmerne og klubbesøg - klik her

Kursustilbud fra Rådet for Større Flyvesikkerhed

Hermed fremsendes Rådet for Større Flyvesikkerheds kursuskatalog - klik her

Er din klub interesseret i et eller flere af  kurserne, kan der rettes henvendelse til Rådet for Større Flyvesikkerhed på e-mail

Kurserne er gratis. Vi håber mange vil benytte sig af det gode tilbud.

Invitation til seminar om Special Operations og Special Approvals

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST) inviterer SPO/SPA operatører til seminar - klik her

Indberetning af flyvetid

Er du ejer af et dansk registreret luftfartøj, er du pligtig til årligt at indberette flyvetid og antal landinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Link til indberetning

Stor indsats for at skabe de bedst mulige vilkår for din flyvning

DMU og AOPA's bestyrelser ligger et stort stykke frivilligt arbejde med at styrke privat-/GA-flyvningen mest muligt, så du får de bedst mulige vilkår at flyve under.

På det seneste halvårlige kontaktmøde med TBBST havde DMU og AOPA indsendt 6 emner af principiel karakter til behandling. Disse emner giver et godt indblik I, hvad du som medlem blandt andet får for dit kontingent til AOPA/DMU.

Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra TBBST på nogle af emnerne.

Link til emnerne

Flyvning med droner udenfor bymæssigt område

DMU og AOPA har, i samarbejde med DULFU, indsendt høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse for flyvning med droner udenfor bymæssigt område.

Uddrag af høringssvar:

I udkast til dronebekendtgørelse fremgår det af § 13, stk. 5:

Flyvning må ikke ske nærmere end 5 km fra en bane på en offentlig godkendt flyveplads og 8 km fra en bane på en militær flyvestation.

Det er meget bekymrende at der ved flyvning med droner er risiko for at flyvesikkerheden nedsættes på de flyvepladser, som ikke er offentlig godkendte. Der er ganske mange private flyvepladser med relativ høj flyveaktivitet, som i lige så høj grad har behov for at blive beskyttet af......læs mere her

Privat- og GA-flyvningen styrkes gennem et bredt samarbejde

Vi tror på at et bredt samarbejde skaber de bedst mulige vilkår for vores flyvning.
Som DMU medlem kan du være med til at sikre DMU og AOPA's fælles indsats for privat- og GA-flyvningen ved at tegne et krydsmedlemskab i AOPA DK.

DMU/AOPA krydsmedlemskabet koster kun 290 kr. årligt, inkl. levering af AOPA GA Magazine hver 2. måned. Læs mere her


Medlemskabet kan tegnes ved at kontakte Motorflyvningens Fællessekretariat