Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Nyt fra AOPA DMU_marts2024 -

Høring - Dronerestriktionsområder kan få betydning for flyvning til/fra Sverige og Norge

Trafikstyrelsen har sendt ansøgning fra Søværnskommandoen om droneflyvning i et geografisk omfattende område i Skagerrak og Nordsøen i høring. Der er tale om en varighed på 5 måneder henover sommeren 2024, 19/4 til 19/9.


Foto: Trafikstyrelsen

Droneflyvningen vil finde sted i op til 10 timer dagligt, alle ugens dage, fortrinsvis i dagtimerne. Den vertikale udstrækning er for område 1 og 5 fra SFC - 1500 ft (lilla og rød), de øvrige områder fra SFC - 6000 ft. Områderne aktiveres på NOTAM.

Vi har over for Trafikstyrelsen udtrykt vores bekymring omkring det meget udbredte geografiske område, restriktionsområderne strækker sig over og den langvarige periode, som også er den periode på året, hvor vores medlemmer er mest aktive med flyvning. Etablering af restriktionsområderne kan betyde en ikke uvæsentlig begrænsning i forhold til muligheden for at flyve f.eks. til/fra Sverige og Norge i perioden.

For at mindske generne for vores medlemmer, har vi præciseret følgende forhold, som vi mener bør indføres i forbindelse med etablering af restriktionsområderne:

  • At fly udstyret med ADSB-out bør kunne flyve gennem områderne, uden forudgående tilladelse og uden restriktioner.
  • At områderne kun bør aktiveres ved behov.
  • At det til enhver tid bør være muligt at kalde ATC og opnå klarering til at flyve gennem et aktivt område, hvis det er flyvesikkerhedsmæssigt praktisk muligt. 
  • At aktivering af områderne sker med minimum nogle dages varsel, for ikke at vanskeliggøre planlægningen af vores medlemmers flyvning.

     

Krav til udstyr i fly, og funktionsdygtighed

Henrik Værø, AOPA DMU bestyrelsesmedlem og Head of Training i Roskilde Flyveklub, har lavet en god oversigt over krav til udstyr i fly og funktionsdygtighed.

Tag den med dig på din flyvning, så kan du hurtig checke om du kan flyve videre, hvis der opstår fejl på flyet.

Du kan download oversigten via dette link (pdf)

AOPA DMU repræsentantskabsmøde

Foto: Lolland Falster Motorflyveklub

Som vi nævnte i vores nyhedsbrev, i december, holder AOPA DMU's repræsentantskabsmøde lørdag den 13. april 2024.

Indkaldelse og årsberetning er lige på trapperne og udsendes en af de nærmeste dage. Alle medlemmer er velkomne. 

Som man siger....forandring fryder, så vi har i år takket ja til Lolland Falster Motorflyveklub's tilbud om at være vært og medarrangør af repræsentantskabsmødet i år.

Det bliver bl.a. muligt at deltage i et besøg og foredrag på Femern Udstillingen. Du finder det foreløbige program her (pdf)

 

Foto: Per Givskov


Øget svæveflyveaktivitet i uge 19 og 20

Der afholdes DM i Svæveflyvning på Arnborg (omkring d. 6. - 19. maj)

Hold ekstra udkig, når du flyver i det midtjyske, særligt omkring Arnborg og Fasterholt.

 

Kalender - kommende møder/events

23. marts                  Europe Air Sport General Meeting, UK
 
13. april                    AOPA DMU repræsentantskabsmøde, Lolland Falster Motorflyveklub (foreløbigt program)
 
17.-20. april             AERO Friedrichshafen
 
9.-12. maj                 AOPA DMU tur til Brno, Tjekkiet
 
9. juni                        Danish Air Show - Flyvestation Aalborg
 
14.-16. juni              KZ Rally - Herning Lufthavn      
 
29. juli - 4. aug.       DULFU træf (datoer ikke fastlagt)
 
17. aug. - 1. sept.    Flight Fantastic Festival, Odense/HCA lufthavn - mesterskaber samlet ét sted
 
 
Skriv meget gerne til sekretariatet, hvis du har forslag til event m.m. til kalenderen.