Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Ny AIC fjerner PPR krav for brand- og redning for GA -

Ny AIC fjerner PPR krav om brand- og redning
Visse former for GA-operationer undtages for PPR krav

Da de nye EU krav til brand- og redningstjeneste blev indført skabte det vanskeligheder for de flyvepladser der er omfattet af EU reglerne og som nu var tvunget til at stille fuldt brand- og redningsberedskab til rådighed for selv mindre GA fly. Det førte i praksis til krav om  PPR og indskrænkede muligheder for at anvende de større provinsflyvepladser. Som eksempel kan det nævnes at det ved PPR i Roskilde det sidste års tid har kostet ca. 10.000 kr. at starte, f.eks. kl. 3 om natten. Det førte til at GA flyvningen blev presset over på de endnu mindre og ofte ubemandende VFR flyvepladser, der ikke er underlagt EU bestemmelserne. En overflytning, der ikke gavner flyvesikkerheden.

AOPA og DMU har fra starten været i dialog med både Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen (TBBST) og flere flyvepladser om problemet og foreslået at GA flyvning undtages af hensyn til de uheldige flyvesikkerhedsmæssige effekter, således at der gælder samme regler uanset om man opererer på en plads der følger danske eller EU regler. TBBST har nu imødekommet dette ønske om en undtagelse med AIC A 02/18. TBBST undtager non-kommerciel flyvning og skoleflyvning, så kravene på flyvepladser, der er underlagt EU reglerne, sidestilles med kravene på de flyverladser, der opererer under det nationale regelsæt, for disse operationer. Det vil sige NCC (non-commercial operations with complex motor-powered aircraft), NCO (non-commercial operations with other than complex motor-powered aircraft) og SPO (specialised operations) operationer.

Vi har været i kontakt med Roskilde Lufthavn, som forventer snarest at kunne ophæve PPR kravet for de nævnte former for operationer.