Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Lettere adgang til instrumentflyvning -
 

 

De længeventede EU regler for erhvervelse af instrument rettigheder er nu en realitet.
Det betyder en væsentlig lettere adgang til at opnå en instrument rettighed og indeholder andre gode fordele for privatpiloter:

  • Enklere konvertering af instrument rettighed fra 3. land (f.eks. USA)

  • Forlængelse af tilladelse til flyvning i DK på certifikat udstedt af 3. land.

  • Omkostningsdeling ved privatflyvning.


Lettere adgang til instrumentflyvning
Lovteksten for en-route instrument rating (EIR) og Competency-based IR(A) finder du i EU forordning nr. 245/2014 af 14. marts 2014.
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0245&rid=1

Lovteksten er tung læsning, PPL/IR Europe har lavet en mere overskuelig gennemgang, det skal dog bemærkes at denne er lavet inden reglerne blev endeligt vedtaget.
Link: http://www.pplir.org/images/stories/pplir_files/GA_IR_v1.4.pdf

Vi vurderer at den lettere adgang til at opnå rettighed til instrumentflyvning vil øge antallet af privat piloter med en instrument rettighed. Den øgede instrument træning og erfaring vil uden tvivl forbedre flyvesikkerheden blandt privat piloter betydeligt.

Teorien er blevet langt mere overskuelig og målrettet. Syllabus er reduceret med 40-50 % i forhold til JAR-FCL. Teorien kan gennemføres som distance learning/selv studie, med undtagelse af 8 timer, der skal gennemføres som klasseundervisning.

En-route instrument rating (EIR) er et trin på vej mod et fuldt udbygget instrumentbevis IR(A). EIR giver rettighed til at udføre flyvninger om dagen i henhold til IFR i flyvningens en-route fase. Start og landing skal udføres VFR og vejrforholdene skal gøre det muligt at overgå fra VFR til IFR og omvendt. Night rating, i henhold til FCL.810, giver beføjelse til at udføre flyvning på EIR om natten.

 

Der kræves:
PPL(A) og min. 20 timer cross-country flyvetime som PIC.
Minimum 80 timer teori
Minimum 15 timer instrumentflyvetid med instruktør, med mulighed for kreditering af tidl. IFR erfaring.

Det er vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, der ligger i en route instrument rettigheden. Det er på ingen måde en fuldt udbygget instrument rettighed, som kan bringe dig fra A til B i vejr under VFR minima, men rettigheden er en god mulighed for at opøve sine flyvefærdigheder og opbygge erfaring med instrumentflyvning.
Vi håber at den nye en route instrument rating anvendes flyvesikkerhedsmæssigt korrekt og at de begrænsninger der er forbundet med den respekteres.

IR(A) competency-based modular training course er rettet mod PPL(A) eller CPL(A) indehavere, der tidligere har modtaget instruktion i instrumentflyvning og besidder en vis erfaring med instrument flyvning. IR(A) giver rettighed til at udføre hele flyvningen IFR under IMC forhold.
 
Grundlæggende krav er bestået teori og 40 timers instrumentflyvetid med instruktør, hvoraf nogle timer kan flyves på simulator.

Det er en fordel at opnå en-route instrument rettighed før erhvervelse af IR(A), idet kravet om de 40 timer kan nedsættes væsentligt - dels med de instrument timer der er fløjet ved opnåelse af en route instrument rating og dels med de efterfølgende timer fløjet som PIC på EIR. Tidligere udført instrumentflyvning kan give kredit på op til 30 timer af 40 timers kravet.

Gyldighedsperioden for EIR og IR(A) er 1 år. Rettigheden kan forlænges ved beståelse af PFC eller 6 timers flyvning under IFR som PIC og 1 træningsflyvning med instruktør indenfor de seneste 12 måneder før udløb.

Pt. afventer vi EASA’s "fortolkninger” af reglerne (AMC), som er en forudsætning for at skolerne (Approved Training Organisation) kan få godkendt uddannelsesprogrammerne. Iflg. EASA forventes de offentliggjort primo april.

Konvertering af instrument rettighed fra 3. land
Det bliver nu muligt at få konverteret en instrument rettighed udstedt af 3. land (f.eks. USA) til en EU instrument rettighed, uden yderligere krav om uddannelse. Der skal aflægges en skill test, formodentligt via indstilling fra en ATO.

Flyvning på certifikat i Danmark, udstedt af 3. land
Det enkelte medlemsland har mulighed for at forlænge ikrafttrædelsen af de nye regler for indehavere med certifikat udstedt af 3. land, f.eks. et amerikansk certifikat. De nye regler er sat til ikrafttrædelse den 8. april i år, men kan nu udskydes til 8. april næste år, forudsat at medlemslandet meddeler EASA en ”opt-out”.  Trafikstyrelsen har, på vores forespørgsel, bekræftet at de notificerer EU om udsættelse, således at 3. lands certifikater først skal konverteres til EU certifikater pr. 8. april 2015.  

Omkostningsdeling ved privatflyvning
Forordning 245/2014 gør det klart at de nye regler for omkostningsdelen op til 6 personer, omfatter flyvninger der udføres som ikke-kommerciel flyvning på et ikke-kommercielt certifikat.