Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Lav flyvning  -

Flyver du højt nok over bebyggelse?

Det sker desværre at vi piloter under flyvning ikke altid holder tilstrækkelig højde eller afstand til bebyggede områder. Ikke nok med at det er ulovligt og risikabelt, men det skader også privatflyvningens omdømme.

Trafikstyrelsene oplever et stigende antal klager fra borgere, som føler sig støjgeneret  og utrygge, når fly flyver lavt. Langt fra alle klager kan kobles til privatflyvningen alene, men vi har alligevel valgt at sætte fokus på sagen ved dette nyhedsbrev, da vi mener forebyggelse er den bedste vej. 

Hvor højt skal du flyve over bebygget område?

1000 fod, ja - men i forhold til hvad?
Ikke over terræn, men over højeste hindring indenfor en radius af 600 meter. I praksis skal man være i mindst 1200 fod over terræn. I Danmark betyder det at man minimum skal være i 1.300-1.400 fod eller højere de fleste steder. Forudsat at der naturligvis ikke er høje hindringer i nærheden, eller terrænet er højt, for så skal du endnu højere op (SERA.5005(f)(1).

Start og landing

Minimumshøjderne må underskrides i forbindelse med start og landing. Efter start gælder det om at komme op i sikker højde hurtigst muligt. God airmanship og flyveskolernes SOP tilsiger at du skal stige med tæt på Vy, indtil du er mindst 1000 fod over terræn. Herefter kan fortsat stigning ske ved cruise climb, gerne 15-20% over Vy, hvis ikke AFM/POH anbefaler noget andet. Fremgangsmåden sikrer at man hurtigst muligt kommer op i sikker højde og man minimerer støjgenerne for eventuelle beboere. 

Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Flyvning over større sammenhængende bebyggelsesområde

Husk at du skal holde tilstrækkelig højde til at du i en nødsituation kan foretage en landing uden særlig risiko for mennesker på jorden. Det betyder at de ovennævnte minimum flyvehøjder ikke altid er tilstrækkelige til at overholde lovgivningen. Når du overflyver et større sammenhængende bebyggelsesområde kan det være påkrævet med en højere højde (SERA.3105).

De fleste af os flyver et luftfartøj med én motor. En motor svigter meget sjældent, og derfor flyver nogle af os sommetider over vand, uden at have glidehøjde til land hvert eneste sekund. Vi tager en kalkuleret risiko på egne vejne - det er lovligt ved privatflyvning. At flyve over et bebyggelsesområde uden tilstrækkelig sikkerhedshøjde i tilfælde af motorproblemer er en risiko på et helt andet niveau. Her kan sagesløse personer potentielt bringes i fare. Det er en risiko vi ikke kan tillade os at tage.

Er det udelukkende pilotens ansvar at holde tilstrækkelig højde?

Ja, absolut.
En klarering til at flyve i en kontrolzone friholder dig ikke fra at overholde samtlige lufttrafikregler, herunder minimumshøjder. Hvis du f.eks. ikke kan holde en 1.400-1.500 fods flyvehøjde pga. skydække, så undlad at forsøge f.eks. at overflyve København. I helt særlige tilfælde - undvigemanøvrer for anden trafik, eller visse andre nødsitutationer - kan du tillade dig at overtræde reglerne. I så fald kan du blive stillet til ansvar for din prioritering og planlægning.

Lovgivning og flyvesikkerhed er én ting - hensyn en anden

Som pilot er vi nødt til at tage hensyn, der rækker udover lovgivning og flyvesikkerhed. Flystøj er en væsentlig gene for det omgivende samfund. Privatflyvningen i Danmark har rimelige vilkår, dog skyldes en del af de restriktioner vi har, at vi støjer. Støjer vi mere, kan vi risikere endnu flere restriktioner. Og så er skaden sket - restriktioner er vanskelige at rulle tilbage.

Flyv hensynsfyldt, når du overflyver bebygget område:

Flyv højt
Undgå krappe drej
Undgå ændringer i motorens omdrejningstal

Er det nødvendigt at overflyve?

Det meste af det danske land har god plads mellem byerne, måske kan du gøre til en vane at flyve helt udenom byerne.
Bruger du byerne som navigationsreference, så kan waypoint placeres i byens udkant, i højre side, set i flyveretningen. På den måde bliver det nemt at flyve lidt væk fra byen, f.eks. hvis skydækket tvinger dig ned i højden - du har fin udsigt mod venstre og kan se byens begrænsning - som du i så fald bør holde en vis afstand til, undgå så vidt muligt at flyve helt ind til kanten af byen.

Kort og godt

Hold god afstand til bebyggede områder - langt ud til siden eller højt over
Hvis du ikke kan undgå overflyvning af en by - flyv jævnt og roligt, uden høje RPM
Planlæg udenom bebyggede områder - er det ikke muligt, så placér waypoint i højre side af det bebyggede område.