Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Kan du stadig stole på din GPS -

Kan du stadig stole på din GPS?

Hvis du ikke har levet under en sten de seneste par år, har du sikkert hørt om at nogen prøver at forstyrre de svage GPS signaler, som vi efterhånden har gjort os meget afhængige af. Og når du flyver er der mindst 90% sandsynlighed for at du bruger GPS til navigation.

Forstyrrelser i GPS signaler kan have mange årsager og er ikke noget nyt, men det er blevet langt mere udbredt at nogen forstyrrer signalerne med vilje - og det er ikke kun i fjerne lande. Østersøen er jævnlig ramt. Se bare kortet herunder, der viser at der er alvorlige forstyrrelser i farvandet omkring Bornholm.
Også indre danske farvande har været ramt, hvilket gjorde at Molslinjen var uden signal på sejladser i efteråret.

Hvis du er en typisk privat pilot, har du nok i de senere mange år gradvist vænnet dig til at støtte dig mere og mere til GPS, og mindre og mindre til VOR, DME, kompas og landkending. Alle de hjælpemidler, der bruger GPS, er blevet bedre og bedre, både det avionics der er skruet fast i flyene, og de apps der er på din iPad.
Men efter at vores navigationshjælpemidler konstant er blevet bedre og bedre, er det muligt, at vi nu ser at vores navigation bliver sværere. At det går den forkerte vej for første gang nogensinde.

Der findes to former for GPS forstyrrelse

Jamming
Her modtager du ikke et signal (kun støj) som navigatøren kan de-kode, du modtager en advarsel om at signalet er utilstrækkeligt og der er ingen positionsbestemmelse. Det er den simple form for forstyrrelse og du skal jo så bruge andre navigationshjælpemidler.

Spoofing
Her har en aktør (person eller stat) udsendt et falsk signal, som du modtager i din GPS og som de-kodes korrekt. GPS modtageren beregner en position og viser den er valid – det er bare ikke den rigtige position – måske er det åbenlyst at det er forkert, du er ikke drevet 20 NM ud af kurs, men måske er det en marginal fejl og de kan være farlige, da man ikke altid bliver opmærksom på disse.

Vores myndigheder giver ingen anvisninger til hvordan man skal forholde sig til GPS-forstyrrelser. Nedlæggelse af VOR-stationer fortsætter, så vi om et par år blot har 4 tilbage, ud over Bornholm. For 10 år siden havde vi 12. Det betyder, at hvor danske privatpiloter tidligere oftest havde god dækning, også i lav højde, er det efterhånden kun en lille del af GA-flyvningen, der flyver med VOR-dækning.

Til gengæld bliver DME-stationer ikke nedlagt, tværtimod er der kommet enkelte nye. Af "stand-alone" DME-stationer, kan nævnes: Vamdrup, Stauning, Esebo (ved Esbjerg) og Bella (ved Bellahøj). De fremgår alle af VFR-kortet.


Er du privat pilot, har AOPA DMU følgende råd og opfordringer til dig

•    Fortsæt med at bruge GPS, men vær opmærksom og skeptisk.

•    Genopfrisk din gamle lærdom om driftsflyveplaner, vindtrekanter og tidsregnskab. Dit        

     magnetkompas kan ikke jammes!

•    Væn dig til at krydscheck, når du kan. Visuelt, med VOR og DME.

•    Har dit fly DME, så brug den. Der er flere DME-stationer i Danmark end du tror, og langt
     bedre 
DME-dækning end VOR-dækning, og det fungerer virkelig godt til krydscheck.

•    Genopfrisk brug af ground-speed mode på DMEen og hvordan man, i yderste nødstilfælde, kan
bruge
    
funktionen til at navigere hen til en DME station ved at vælge den kurs, der giver højeste groundspeed.

•    Vær særlig opmærksom ved flyvning over havområder, især til/fra Bornholm, Anholt og Læsø.

Husk at rapportere GPS forstyrrelser, som en sikkerhedshændelse.
Du rapporterer via rapporteringsportalen ECCAIRS 2 (link), derigennem modtager Trafikstyrelsen også rapporteringen.


God flyvning!