Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Indberetning af flyvetimer og landinger  -

Indberetning af flyvetimer og landinger for luftfartøjer registreret i Danmark

Ejer/bruger af et dansk registreret luftfartøj er forpligtiget til, senest 1. februar hvert år, at indberette antal flyvetimer og landinger. (jf. BL 1-11, pkt. 4.1).

Indberetningerne bruges bl.a. til analyse af flyvesikkerhedsmæssige forhold.

Vejledning om indberetning og link til indberetningsformular finder du på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside - klik her