Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Gratis refleksvest til medlemmer -

AOPA DMU tilbyder 1 stk gratis refleksvest

Kære AOPA DMU medlem

Som vi tidligere har informeret om, har AOPA DMUs bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at højne flyvesikkerheden på de mindre flyvepladser.

AOPA DMU's bestyrelse vil i den forbindelse gerne forære dig, som AOPA DMU medlem, 1 stk. gratis refleksvest med påtrykt AOPA DMU logo, som du kan benytte, når du færdes i forbindelse med din flyvning.


Udkast forside - (logo påtrykkes)

Arbejdsgruppens fokus områder er:

  • Tilbud til flyvepladsejere om et AOPA DMU ”tilsyn” med gode råd om eventuel forbedring af flyvesikkerheden m.m.

  • Lettere adgang til data om private flyvepladser, f.eks. i Flyvepladsguiden og på www.flyvdmu.dk

  • En fremhævet "sikkerhedssektion”, f.eks. i Flyvepladsguiden, med relevant information til at øge sikkerheden. Evt. klassifikation efter "sværhedsgrad", hvor vi opstiller nogle objektive kriterier.

  • Opstilling af halvbanemarkeringer på private flyvepladser og omtale herom, f.eks. i Flyvepladsguiden og på vores hjemmeside.

  • Øge udbredelsen og kendskabet til halvvejs-reglen, hvor du skal have opnået 70% af Vr , når halvbanemarkeringen nås.

  • Afholdelse af en "Safety Day" med bl.a. start- og landingsberegning, i teori og praksis. Afprøvning af 50/70 reglen for eget flyv m.m.

  • Notams for private flyvepladser er pt. ikke muligt, men vi er i dialog med Trafikstyrelsen herom.


Udkast bagside - (logo påtrykkes)

Bestilling af refleksvest - senest den 15. februar

Antal: 1 stk. gratis refleksvest pr. medlem
Størrelse: one size

Levering: Leveres samlet til din flyveklub.
Leveringstid: ca. 4 uger

Bestilling: Oplys dit navn og navn på den flyveklub dit AOPA DMU medlemskab er tilknyttet på mail

Med venlig hilsen
På vegne af AOPA DMU's bestyrelse

Knud Nielsen, fmd.