Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Godtgørelse af afgift på flybrændstof  -

 Vi erfarer i disse dage at medlemmer med en bevilling til tilladelse til afgiftsgodtgørelse modtager et brev fra SKAT, hvor SKAT stiller forslag om at tilbagekalde
 tilladelsen. I mange tilfælde vil du fortsat kunne opnå afgiftfritagelse og det er derfor vigtigt at du reagerer og gør indsigelse mod at bevillingen trækkes tilbage.

 Det afgørende for at opnå afgiftsfritagelse er at flyvningen direkte tjener til levering af en tjenesteydelse mod vederlag.

 Som du kan læse om i det følgende, vil dette i mange tilfælde kunne være opfyldt selv for flyvning, der foregår efter luftfartslovgivningens regler for privatflyvning
 (non-kommerciel flyvning). F.eks. for et fly i et separat selskab, der leverer flyvning til ejerkredsen.

Hvis man har mulighed for at indrette sig så man udfører tjenesteydelser med fly mod vederlag, er vores anbefaling at man reagerer på SKAT's henvendelse indenfor den i brevet angivne svarfrist med redegørelse for, hvorfor man ikke kan godkende forslaget. Der er efter vores opfattelse intet belæg for SKATs formulering om at flyet udelukkende skal anvendes til levering af tjenesteydelser mod vederlag, som SKAT nævner i brevet og vi har da også erfaret at SKAT allerede har bevilget forholdsmæssig afgiftsfritagelse ved blandede aktiviteter.

Hvornår kan man flyve mod vederlag efter reglerne for privatflyvning (non-kommerciel flyvning)?

Ifølge EUs grundforordning er der to afgørende kriterier for at en flyvning mod vederlag kan udføres efter de non-kommercielle regler: Det afgørende er at flyvningen ikke udbydes til offentligheden og at kunden "udøver kontrol over operatøren". Sidstnævnte kan f.eks. være opfyldt hvis flyet er placeret i et separat selskab, der fakturerer for flyvninger udført for ejerkredsen, som via sit ejerskab kan udøve kontrol over operatøren.

Det er vigtigt at der faktureres for flyvningen som sådan, og ikke for flyleje alene, idet EU Domstolen udtrykkeligt har udtalt at flyleje i sig selv ikke giver adgang til afgiftsgodtgørelse. Er det muligt at indrette sig i overensstemmelse med ovenstående, er vores anbefaling at man anmoder SKAT om fortsat bevilging til afgiftsfritagelse.

Udover ovenstående eksempel er der selvfølgelig fortsat mulighed for afgiftsfritagelse ved skoleflyvning, svæveflyveoptræk, faldskærmsflyvning og andre serviceydelser, der knytter sig direkte til flyvningen.

SKATs nye praksis sker på baggrund af to afgørelser fra EU Domstolen, der fastslår, at fritagelse for afgift på flybrændstof alene gælder i tilfælde, hvor der leveres tjenesteydelser med fly mod vederlag. EU Domstolen har dermed anlagt en fortolkning, der betyder at udelukkende flyvning, hvor der faktureres for en ydelse i umiddelbar tilknytning til flyvningen kan afgiftsfritages. EU Domstolen har udtrykkeligt forholdt sig til traditionel firmaflyvning, hvor et firma selv ejer det fly der anvendes til transport af medarbejdere og gods i firmaets interesse, og konkluderer her at dette IKKE giver basis for afgiftsfritagelse, da der ikke direkte faktureres for flyvningen.

Efter indførelsen af den nye praksis fra EU Domstolen har den Tyske Forbundsdomstol afsagt en vigtig kendelse, hvor et firma alligevel er blevet tilkendt afgiftsfri brændstof, fordi flyet i stedet for at være ejet direkte af virksomheden, der blev fløjet for nu blev opereret i et datterselskab, som fakturerede de enkelte flyvninger til moderselskabet. En simpel omorganisering var altså afgørende for at der kunne opnås afgiftsfritagelse.

AOPA Danmark har rettet en skriftlig anmodning til SKAT om at anerkende de samme principper som ligger bag ovenstående tyske kendelse om flyoperation i et datterselskab. SKAT har sendt anmodningen videre til Skatterådet, hvilket betyder at et svar desværre ikke er lige om hjørnet.

Denne ændring i praksis er ny for alle parter og indtil der kommer en afgørelse fra Skatterådet er ovenstående efter vores overbevisning den bedste anbefaling vi kan give vores medlemmer på nuværende tidspunkt. Vi kan dog selvsagt ikke stille nogen garanti for hvordan Skatterådets afgørelse måtte falde ud.

Links:
SKAT's beskrivelse af den nye praksis for afgiftsgodtgørelse

AOPA har fået oversat den tyske kendelse til engelsk, som findes her

EUs grundforordning - EU 216/2008