Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Forslag om danske særregler som vil forringe vilkårene for almenflyvningen -


Forslag om danske særregler, som forringer vilkårene for almenflyvningen.

AOPA og DMU har, i samarbejde, indsendt høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBBST) høring over ændringer til bestemmelser om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation, BL 7-serien.

Forslagene fra TBBST indeholder flere aspekter som AOPA og DMU finder problematiske og som generelt trækker i den forkerte retning, hvis disse vedtages.

Følgende er nogle af de vigtigste områder, som AOPA og DMU har kommenteret på:

  • en dansk særregel om minimumsflyvehøjde, der vil gøre mange især helikopteroperationer ulovlige og måske også truer visse private pladser,
  • en dansk særregel om at fly over 5700 kg ikke må anvende private pladser og
  • en dansk fortolkning af Part-SERA, hvorefter en pilot godt kan få tilladelse til at krydse ind i en kontrolzone special VFR på baggrund af egne vejrobservationer; men når han så undervejs ved selvsyn har konstateret at vejret er perfekt der hvor han gerne vil lande (et sted uden tårnkontrol eller vejrobservationer) så må han pænt forlade zonen igen fordi TBST kun tillader ham at krydse zonen, men ikke at lande.

Link til høringssvaret - klik her

Link til høringsmaterialet - klik her