Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

EU indleder traktatbrudssag efter klage fra AOPA DMU -

EU Kommissionen tager første skridt i traktatbrudssag mod Danmark

Efter en klage fra AOPA DMU har EU Kommissionen taget første skridt mod en traktatkrænkelsessag fordi Danmark forbyder udenlandsk registrerede fly at have base i landet. Trafikstyrelsen lemper nu kravene for EU registrerede fly, men fastholder forbuddet mod luftfartøjer registreret i 3. land.

På trods af at både fly på EU register og fly registreret udenfor EU er regulerede af fælles EU regler anser Trafikstyrelsen flyene for ulovligt baseret i Danmark og har i flere tilfælde udsendt advarsler til ejere af udenlandsk registrerede fly og også sendt sager til retsforfølgelse. 

AOPA DMUs bestyrelse har i flere år påpeget problematikken med den manglende overholdelse af EU-lov for Trafikstyrelsen, men desværre uden resultat. Derfor besluttede bestyrelsen at klage til EU Kommissionen. Kommissionen har, på baggrund heraf, reageret ved at sende en formel åbningsskrivelse til Danmark, hvor Kommissionen påpeger at det danske krav undergraver friheden til at levere tjenester og den frie bevælgelighed for personer og varer, som nedfældet i EU-traktaten. 

Trafikstyrelsen har afvist at give aktindsigt i sagen, men den er dog beskrevet i et notat til Folketingets Europaudvalg. Her fremgår det at regeringen ikke er enig i Kommissionens vurdering.

I mellemtiden har Trafikstyrelsen udsendt AIC B 19/21 - Ændring i krav om udstedelse af særlig tilladelse til privatflyvning indenfor dansk område med luftfartøjer registeret i udlandet.

I denne AIC lempes kravene for så vidt angår fly registreret i EU, således at disse fly fremover ikke kræver tilladelse for at kunne have base i Danmark. Styrelsen skal fremover blot have en notifikation. Til gengæld fastholder Trafikstyrelsen at fly registreret udenfor EU fortsat skal have en særlig tilladelse. Betingelserne er særdeles restriktive og kun en tidsbegrænset godkendelse på maks 6 måneder er mulig.

Den pågældende AIC illustrerer efter AOPA DMUs opfattelse meget klart og tydeligt problemerne med EU retten. En udenlandsk virksomhed eller borger vil have langt bedre mulighed for at operere med et udenlandsk fly i Danmark, end en dansk virksomhed eller borger. 

I de fleste andre lande i EU er det uproblematisk at eje og operere et fly registreret udenfor EU. I både Tyskland og Frankrig ses således mange N-registrerede fly. Hvor en udenlansk flyhandelsvirksomhed kan bevare flyet på N-register indtil det er solgt, vil en tilsvarende dansk virksomhed skulle søge om særlig tilladelse og omregistere til dansk register efter 6 måneder. Ligeledes vil en tysker eller franskmand, der uden problemer ejer et N-registreret fly, være tvunget til at omregistrere flyet hvis de flytter til Danmark. En proces der både er dyr og langvarig - og altså efter EU Kommissionens opfattelse ikke er lovlig.

Vi afventer nu Kommissionen næste udspil i sagen.