Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

Copenhagen Information

Spareplaner kan få konsekvenser for Copenhagen Information's fremtid 

Udover flyvekontroltjeneste yder Naviair alarmeringstjeneste og flyveinformationstjeneste. Copenhagen Information (COIF) er udbyder af Naviair's særlige Flight Information Service (FIS) til piloter, der flyver efter de Visuelle Flyveregler (VFR) i dansk luftrum. Copenhagen Information er bemandet 24 timer i døgnet og betjener dagligt et større antal danske og udenlandske fly.

Som vi alle er bekendt med, har Covid-19 pandeminen og nedlukning af det danske samfund haft vidtrækkende konsekvenser for dansk luftfart.  Ledelsen i Naviair har lanceret en spareplan, hvori man ønsker at gennemføre en 20 % reduktion af virksomheden. Der er udarbejdet en række spare initiativer, heriblandt forslag om en hel eller delvis nedlukning af Copenhagen Information (COIF).

En hel eller delvis lukning af COIF vil forringe den service COIF i dag tilbyder VFR-trafik i dansk luftrum. COIF er en unik tjeneste, som på sikker og effektiv vis håndterer den ukontrollerede del af dansk luftrum samt Nordsøtrafikken. Der er gennem årtier skabt en god og vigtig service, hvor både kommerciel og privat flyvning færdes trygt.

Vi vil rigtig gerne modtage jeres meninger/argumenter i forhold til en hel eller delvis nedlukning af COIF - også gerne oplevelser med COIF,

f.eks. hvordan COIF har biddraget til at ”redde dagen”.

Hvilke konsekvenser forventer du det vil få,

•    hvis COIF lukkes og der benyttes en model, lignende den svenske, hvor Flight Information håndteres af flyveledere, som også udøver flyvekontrol?

•    hvis der vælges en ”delt tjeneste”, hvor VFR trafik kalder på kontrolsektorerne i trafiksvage perioder (f.eks. nat/aften/vinterperioder) og i travle perioder skal kalde på Informations egen frekvens?

Du er velkommen til at sende input til os på info@motorflyvning.dk

Indbydelse til Fly-In

Bestyrelsen i Midtsjælllands Motorflyveklub inviterer til Fly-In - læs mere her