Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

AOPA DMU deltager i samarbejde om integration af droner i luftrummet -

AOPA DMU samarbejder om integration af droner i luftrummet

For at sikre dialog med bl.a. eksisterende luftrumsbrugere om udvikling af hensigtsmæssige løsninger for integration af ubemandet lufttrafik, har U-Space Fyn etableret et samarbejde i form af U-Space Advisory Board. Vi hilser initiativet velkommen.

Repræsentanter fra AOPA DMU's bestyrelse deltager aktivt i U-Space Advisory Board samarbejdet, som også tæller bl.a. Trafikstyrelsen, Naviair og Syddansk Universitets Dronecenter.

Dialog og aktiv deltagelse i dette forum biddrager til en sikker og hensigtsmæssig integrationen af droner i det fælles luftrum. Det er også herigennem at AOPA DMU's bestyrelse kan arbedje for at uhensigtsmæssige restriktioner og krav til f.eks. ekstra udstyr i GA-flyet minimeres mest muligt.

U-Space Fyn arbejder med udvikling af droneteknologi og implementering af et kommende U-Space luftrum, hvor bemandet og ubemandet luftfart på sigt tiltænkes at kunne operere samtidigt i samme luftrum. Vores vurdering er, at der fra et teknologisk aspekt, er et stykke vej endnu før ubemandet lufttrafik opererer i samme luftrum som bemandet trafik.

Sundhedsdroner
HealthDrone er et treårigt innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. Målet er at udvikle og teste sundhedsdroner, der bl.a. skal kunne transportere blodprøver og medicin mellem hospitalerne.

Generelt er vores opfattelse at projektet, stadig er i sin vorden, sammenlignet med det billede man ellers kan få gennem omtale i medierne.

Der er udført en række testflyvninger med en mindre drone, der er indtil nu ikke udført decideret BVLOS (Beyond Visuel Line of Sight). Målet er at flyve BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) på en rute fra Ærø til Svendborg, muligvis med udvidelse til Odense. Det har fremgået af medierne at Sundhedsdronen allerede har fløjet BVLOS - det er en sandhed med modifikationer. Der har nemlig været udstationeret observatører på hele ruten og bl.a. derfor har det været muligt at udføre testflyvningerne, uden luftrumsrestriktioner for den øvrige lufttrafik.

På sigt er planen at følge EU's U-Space principper om at droner viger for bemandede fly, men at flyet til gengæld kan pålægges krav om at skulle være i stand til at udsende sin position. Eksperterne vurderer på en række forskellige teknologier, herunder FLARM, ADS-B og 5G. I praksis falder valget højest sandsynligt på ADS-B. ADS-B er en simpel løsning med direkte kommunikation mellem fly og droneoperatør. Det er efter vores opfattelse den mest lovende løsning, blandt de teknologier der er i spil.

Restriktionsområde til sundhedsdroner
Vi kan forvente etablering af en dronekooridor (restriktionsområde) mellem Ærø og Svendborg, hvor der vil være krav om ADS-B out, når området er aktivt. Har man ADS-B out vil man kunne operere uhindret, uden at skulle foretage sig yderligere, selv om området er aktivt. Dronen vil sørge for at afvige flyet.

Har man ikke ADS-B out, vil man ifølge oplægget på seneste U-Space Advisory møde, ikke kunne operere i området, når det er aktivt. I den situation har vi bedt om at der indgår en procedure for, over radioen, at koordinere en gennemflyvning med bemandet fly, enten via CPH Information eller på en dedikeret frekvens. Korridorens størrelse er anlagt så dronen har tid til at komme væk, hvis der observeres et fly. Korridoren undgår lige akkurat Ærø og Tåsinge flyveplads, men ligger så tæt på at operationerne alligevel bliver berørt, når områderne er aktive. Det vil i hvert fald kræve omtanke og præcision at holde sig fri af restriktionsområderne ved anflyvning af Ærø og Tåsinge Flyveplads.