Logo
banner

Klik for print-venlig udgave

VFR flyvning om natten -

Krav til VFR flyvning om natten lempes i ny AIC

AIC B 33/15 af 21. december 2015 er udsendt på baggrund af AOPA og DMU's længerevarende arbejde med at få lempet det skærpede krav til minimumshøjder og afstande til hindringer for VFR flyvning om natten, som blev indført i Danmark ved ikrafttrædelse af de fælles europæiske lufttrafikregler (SERA-forordningen) den 4. december 2014. Det skærpede krav indebar at det operationelt blev unødigt vanskeligt at flyve VFR om natten, da der blev pålægt samme krav til minimumshøjder og afstande til hindringer som for IFR flyvningen.

Det er nu lykkedes at få Trafik- og Byggestyrelsen til at indgive en specifik tilladelse til afvigelse af SERA-kravet, hvilket betyder at vi i kraft af ovennævnte AIC er tilbage til de "gamle" krav for VFR flyvning om natten, jævnfør AIC B 33/15, pkt. 2. Link til AIC'en finder du nederst i dette nyhedsbrev.

Afgivelse af Flyveplan

Vi har også været i dialog med Trafik- og Byggestyrelsen om en præcisering af kravet om afgivelse af flyveplan ved VFR flyvning om natten. I henhold til SERA-forordningen skal der indgives en flyveplan ved påbegyndelse af en hver flyvning, der er planlagt til at foregå om natten, hvis flyvningen går videre end flyvepladsens omegn. Bemærk anmærkning nederst i AIC'en - afskrift af SERA.4001. b) 6):

b) En flyveplan skal indgives før påbegyndelse af:
6) enhver flyvning, der er planlagt til at foregå om natten, hvis den går videre end flyvepladsens omegn.

Hvis du bliver forsinket på en planlagt dag-VFR tur, og kommer hjem lidt efter slutningen af dag VFR perioden, er der altså ikke krav om at indgive en flyveplan. Ligeledes kan du træne landingsøvelser og flyve i flyvepladsens omegn, VFR om natten, uden krav om flyveplan. Det ændrer selvfølgelig ikke ved at det altid er en rigtig god idé at sende en flyveplan for flyvesikkerhedens skyld.

Link til AIC B 33/15