UL-timer kan medregnes til vedligehold af SEP(land)-rettighed -

UL timer kan medregnes til vedligehold af SEP(land) / TMG-rettighed

EASA har ændret certifikatreglerne til, at timer logget på UL-fly klasse B (rorstyrede) nu kan medregnes ved opgørelse af den flyvetid, der kræves ved forlængelse af SEP(land) / TMG rettighed.

Foto: AEROpartner Scandinavia ApS

Kravene er:

 • Medregningen gælder udelukkende timer fløjlet på UL-fly med rorstyring - Klasse B.
   
 • Timer opnået på UL-fly klasse B, skal logges i Dansk UL-flyver Unions godkendte logbog.
   
 • Logbogsføring af timer på henholdsvis SEP(land) / TMG må ikke sammenblandes med UL-timer.
   
 • Den 12. træningstime skal flyves på klassen SEP(land) / TMG, med dertil hørende instruktør.
   

UL-timer på klasse B, i den relevante periode, tæller også med i timetallet til opretholdelse af status for LAPL(A)-piloter.

Ændringen fremgår af EASA Decision 2020/005/R under overskriften AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii).

Den danske fortolkning fremgår af AIC B 13/2020. AIC'en kan virke en anelse forvirrende, da den hovedsageligt nævner forlængelse af UL-rettighed, hvorimod det for LAPL(A) og PPL(A) piloter er den udvidede mulighed for at forlænge SEP(land) / TMG-rettigheden, der er interessant.