Spørgeundersøgelse biddrager til forbedring af GA-flyvningen -
 

Spørgeundersøgelse bidrager til forbedring af GA-flyvningen - dit svar er vigtigt

Svarfristen er den 16. maj. Klik HER for at besvare.

IAOPA og General Aviation Manufactureres Association (GAMA) har, med opbakning fra EASA, lanceret "European General Aviation Survey" - en årlig spørgeundersøgelse, som skal biddrage til en bedre forståelse af tendenserne indenfor GA-flyvning og til sikkerhedsanalyser heraf, bl.a. vedrørende luftfartøjstyper, flyveaktiviteter og udstyr.

Domonique Roland, chef for innovation og vidensafdelingen i EASA udtaler: "Jeg er overbevist om at GA-området vil udvikle sig, når vi udarbejder en strategi baseret på data fra GA-samfundet". Vi er meget glade for GAMA og IAOPA's initiativ med igangsættelse af en spørgeundersøgelse sidste år, og glædes over at den gentages i år. Vi håber at en tilbagevendende spørgeundersøgelse på sigt vil medvirke til at endnu flere i GA-samfundet deltager". 

Svarene bruges af GAMA til at opnå en bedre indsigt i behovene og til at fokusere på produkter, der har høj prioritet for GA-samfundet.

Vi er meget taknemmelige overfor piloter og flyejere, som vil bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeundersøgelsen. Se link øverst.

Spørgsmål kan rettes til Jacob Pedersen, Communication Officer, IAOPA og næstfmd. AOPA DMU.