Repræsentantskabsmøde 2020 -

AOPA DMU Repræsentantskabsmøde 2020

Kære AOPA DMU medlem

AOPA DMU's repræsentantskabsmøde blev i foråret udsat på grund af Covid-19 situationen. Da det er vanskeligt at sige hvornår vi igen kan samles, har bestyrelsen besluttet at holde Repræsentantskabsmøde 2020 online.                                                       

Mødet bliver via Microsoft Teams:

Tirsdag den 5. januar 2021, kl. 19.

Mødet forventes at slutte ca. kl. 21.

Indkaldelse og årsberetning m.m. udsendes på e-mail, senest den 8. december.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være AOPA DMU's bestyrelse i hænde senest den 15. december.

Mere info om mødeafholdelse via Teams følger.

Med venlig hilsen
Motorflyvningens Fællessekretariat