Nytårshilsen fra formanden -

Nytårshilsen

Kære AOPA DMU medlem

2020 blev et specielt år på grund af Covid-19, som bl.a. betød at vi blev ramt af en række begrænsninger og aflysninger. Vi har nu vænnet os til at holde møder virtuelt og det er absolut ikke det samme som at mødes personligt, dog har det ikke afholdt bestyrelsen fra at arbejde målrettet og skabe resultater, som du kan læse om i tidligere udsendte nyhedsmails.

Vores repræsentantskabsmøde i april måtte aflyses på grund af forsamlingsforbuddet. Gennem året har det ikke været meget bedre, så vi har besluttet at afholde det stærkt forsinkede repræsentantskabsmøde virtuelt i begyndelsen af januar.

Vores AOPA DMU tur til Wien blev desværre også aflyst, da hotellet blev tvangslukket. Det lykkedes os at få hele vores depositum tilbagebetalt. Vi satser på samme tur i 2021, om det bliver muligt må tiden vise.

GA flyvningen har heldigvis ikke været begrænset, som vi har set det i andre lande. Selv har jeg været i Roskilde en del gange og trafikken her var nok den travleste i Danmark, mens Kastrup lå halvøde hen, med flyveledere der kedede sig. Mange har haft fornøjelsen af at få lov til et Low Pass på en bane i Kastrup, ikke noget man skal drømme om i normale tider, selv svæveflyvning har der været på Kastrup.

Der er nu lys forude med en vaccine på markedet, som vi håber klarer problemet, så vores hverdag igen bliver normal. 2021 kan kun blive bedre…

Tak for din støtte i det forløbne år, uden vores medlemmer kommer vi ingen vegne.

Jeg og bestyrelsen ønsker dig og din familie et rigtigt Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Knud Nielsen
Formand

Bliv pilot - AOPA DMU brochure