Indkaldelse til AOPA DMU Repræsentantskabsmøde -

Invitation til AOPA DMU repræsentantskabsmøde

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til AOPA DMU's ordinære repræsentantskabsmøde, den 27. april 2019 i Hans Christian Andersens Airport (EKOD), cafeen.

Årsberetning og indkaldelse - klik her

DMU årsregnskab 2018 og eventuelle indkomne forslag udsendes senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.
Forslag fra klubber/direkte medlemmer, skal være AOPA DMU i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Tilmelding er, af hensyn til frokosten, nødvendig senest mandag den 22. april til sekretariatet.
Du er velkommen til at deltage uden tilmelding. I så fald kan vi ikke tilbyde frokost, af hensyn til at minimere omkostningerne.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand AOPA DMU