Dronekooridor - Restriktionsområder OD 1-5 -

Dronekorridor - midlertidige restriktionsområder EK R OD 1-5

Vi har i 2020-21 lagt en del kræfter i sagen om dronekorridoren. Korridoren indebar restriktionsområder for privatflyvningen af hidtid uset størrelse. Udspillet fra Trafikstyrelsen blev mødt med stor modstand fra luftrumsbrugere og interesseorganisationer - og fik en del mediebevågenhed (se tidligere nyhedsmail).

Med vores målrettet indsats og høringssvar har vi opnået en lempeligere model af dronekorridoren: 

  • Der nu er tale om indskrænkede højdebånd, hvor der i størstedelen af korridoren er mulighed for at passere igennem fra 1500 fod til FL 55 (EK R OD 4 og 5).

  • Der er etableret forbedret kommunikation mellem droneoperatør og AFIS. Ved opkald til Copenhagen Information kan der måske gives tilladelse til at krydse, hvis dronen reelt ikke er i området, til trods for at området er aktivt.

  • Det kræver ikke tilladelse at krydse restriktionsområdet, når det er in-aktivt (se nedenfor).

SDU Drone testcentet i HCA/Odense Lufthavn har behov for at droner kan flyve, hvor operatøren ikke kan se dronen (Beyond Visual Line of Sight - BVLOS). Til at beskytte anden trafik er der oprettet disse midlertidige restriktionsområder, der er publiceret i AIP/VFG SUP 10/21 og 12/21.

Særligt for EK R OD 1-5

De faste EK R og EK D områder er oprettet efter Forsvarets ønsker, med det formål at beskytte luftfartøjer mod militære virkemidler.

I dansk luftrum har du altid skulle, og skal fortsat, indhente tilladelse, hvis du ønsker at gennemflyve et restriktionsområde i dets ETABLEREDE udstrækning/højde. Også uagtet området kun er AKTIVERET i en begrænset højde eller ikke er aktiveret. Det er beskrevet i gældende BL.

De midlertidige restriktionsområder EK R OD 1-5 er derimod udformet af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har overfor AOPA DMU oplyst at der ikke er krav om at kalde op og indhente forudgående tilladelse, hvis områderne gennemflyves UDENFOR de AKTIVEREDE områder og højder. Oplysning om faktisk droneaktivtet kan fås hos Odense AFIS eller København ACC.

Hvor orienterer du dig om områderne?

Forsvarets "skydeliste" (flv.dk) er ophørt.

NOTAMS med 13-cifrede postionsangivelser gør det ikke let at danne sig et overblik.

På Naviair's PRD-kort ses: 

  • Områder, som bliver aktiveret næste dag eller senere samme dag - gule

  • Aktuelle aktiverede områder - røde

Flere luftrumsbrugere savner en bedre varsling af aktivering af restrikstionsområder og NOTAMS generelt. Det vil give bedre mulighed for at flyveplanlægge. Vi har rettet en henvendelse til Naviair herom, hvor vi også har gjort opmærksom på at restriktionsområde EK R OD 1's udforming på PRD-kortet ikke er korrekt. Det vises som en cirkel, den korrekte udformning er som vist på billedet ovenover.

Naviair har svaret at de arbejder med udvikling af en ny forbedret hjemmeside til visning af NOTAM (og SNOWTAM), som også inkluderer en PRD-kort løsning, med korrekt visning af udformningen af midlertidige restriktionsområder. Naviair har også et ønske om at udvikle en form for kalender funktion, som kan være til hjælp i flyveplanlægningen.

Indtil Naviar's nye løsning er på plads, foreslår vi at gøre brug af Naviair's Droneluftrumskort, som bruges af dronepiloter. Det er nyere teknologi, der viser de midlertidige restriktionsområder i deres korrekte udstrækning og angiver om de er aktive. Klikker man på området og derefter på symbolet "i" (nederste højre hjørne) kommer hele beskrivelsen op.

Du kan naturligvis altid kalde op og spørge om et område er aktivt.

Er du i tvivl? ...tøv aldrig med at kalde op.