Brug af transponder -

Brug af transponder

Efter at have konstateret en stigning i near miss rapporter fra bl.a. HEMS helikopter tjenesten i Danmark, med luftfartøjer, der ikke benytter transponder, har TBBST bedt AOPA DMU præcisere de gældende regler overfor vores medlemmer.
 
Det fremgår af SERA.13001(a) at:
 
 
Når et luftfartøj medbringer en funktionsdygtig SSR-transponder, skal piloten lade transponderen være aktiveret uafbrudt under flyvningen, uanset om luftfartøjet er inden for eller uden for luftrum, hvor SSR anvendes til ATS-formål
 
Dvs. transponderen skal normalt altid være aktiveret under flyvning
 
SERA reglerne (Standardised European Rules of the Air) kan findes her i en dansk version med seneste tilføjelser.
 
Hvis TBBST har ændringer eller præciseringer til SERA, vil de være i seneste version af BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen.
 
Såfremt der kommer ændringer eller præciseringer, der ikke kan vente på en revision af BL 7-100, bliver der udsendt en AIC.
 
 
 

Dansk forsøgsprojekt kan medvirke til øget synlighed af anden trafik

AOPA DMU har også gennem et stykke tid arbejdet på at styrke flyvesikkerheden ved at skabe bedre adgang til information i cockpittet, herunder både information om anden trafik, information om vejr, notams mv.
 
I USA har det længe været almindelig praksis at disse data sendes til fly og kan vises enten på de indbyggede avionics eller på f.eks. en ipad. Teknologien hedder UAT og er nært beslægtet med ADS-B.
 
I UK har SkyDemon nu et stykke tid kørt et forsøg med UAT og inspireret heraf har AOPA DMU samarbejdet med AirSupport om at starte et tilsvarende forsøgsprojekt i Danmark. Hvis det bliver en succes er AirSupport indstillet på at rulle det ud til hele Europa. Alt det kræver i flyet er en lille modtager der kan anskaffes for for ned til et par tusinde kroner.
 
Ansøgningen er allerede indsendt til TBST og vi håber på at den godkendes snarest. Jo flere piloter der investerer i en sådan modtager, jo flere vil kunne se anden trafik inkl. lægehelikopterne. I UK har myndighederne godkendt en lille portabel enhed, der både kan udsende og modtage positionsrapporter. Dermed bliver en endnu større andel af trafikken synlig.
 
 
 

Bekymret for privatlivet? - så få dit fly fjernet fra FlightRadar24 m.fl.

Vi er opmærksom på at flere medlemmer har udtrykt bekymring for at transponderdata systematisk opsamles og ens flyvehistorik gøres søgbar gennem diverse online services som FlightRadar24, FlightAware etc. Nogen anser det for praktisk, mens andre anser det for en krænkelse af privatlivets fred og ønsker ikke at data om ens færden skal ligge frit tilgængeligt for journalister, konkurrenter, myndigheder, mv. 

Uanset hvad skal det selvfølgelig ikke være en undskyldning for ikke at holde transponderen tændt. Vær derfor opmærksom på at du kan bede både FlightRadar24, FlightAware m.fl. om at fjerne data for dit fly eller sørge for at det kun er tilgængeligt for dig som flyejer. Det tager op til 1 måned og du vil blive bedt om at dokumentere dit ejerskab i form af f.eks. kopi af registreringsattest.

Når det gælder privatfly er offentliggørelse af data under alle omstændigheder en praksis der efter al sandsynlighed strider mod EUs nye persondataregler. IAOPA har derfor taget kontakt til de største europæiske platforme og bedt om at data for privatfly anonymiseres medmindre flyejeren har givet samtykke om at de må offentliggøres.