AOPA DMU Repræsentantskabsmøde -

AOPA DMU repræsentantskabsmøde

Kære AOPA DMU medlem

Vi har modtaget et pænt antal tilmeldinger til AOPA DMU repræsentantskabsmøde på lørdag, i Hans Christian Andersens Airport/Odense Lufthavn.

Har du planer om at deltage, kan du stadig nå at tilmelde dig. Ønsker du frokost er tilmeldingsfristen senest på torsdag kl. 8.

Du er også velkommen til at deltage uden tilmelding, men i så fald kan vi desværre ikke tilbyde frokost.

Tilmelding - klik her

Der er ingen indkomne forslag. Desværre er regnskabet forsinket hos revisoren, vi forventer at kunne sende det inden mødet.

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand AOPA DMU

Invitation til AOPA DMU repræsentantskabsmøde

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til AOPA DMU's ordinære repræsentantskabsmøde, den 27. april 2019 i Hans Christian Andersens Airport (EKOD), cafeen.

Årsberetning og indkaldelse - klik her

DMU årsregnskab 2018 og eventuelle indkomne forslag udsendes senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.
Forslag fra klubber/direkte medlemmer, skal være AOPA DMU i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.

Tilmelding er, af hensyn til frokosten, nødvendig senest mandag den 22. april til sekretariatet.
Du er velkommen til at deltage uden tilmelding. I så fald kan vi ikke tilbyde frokost, af hensyn til at minimere omkostningerne.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand AOPA DMU