AOPA DMU repræsentantskabsmøde og årsberetning -

Invitation til AOPA DMU repræsentantskabsmøde - og årsberetning 2022

Kære AOPA DMU medlem

Du inviteres hermed til ordinært repræsentantskabsmøde:

Søndag den 14. maj, kl. 11

Flyvercafeen - HCA/Odense Lufthavn

Lufthavnsvej 131, 5270 Odense N

 

I nedenstående folder finder du indkaldelse og årsberetning.

Bemærk tilmelding senest den 4. maj, hvis du ønsker frokost (se side 1).

I årsberetningen kan du bl.a. læse om de mange aktviteter AOPA DMU's bestyrelse arbejder med for at skabe de bedst mulige vilkår for privatflyvningen.

 

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være AOPA DMU i hænde senest 3 uger inden mødet.

Årsregnskab, budget, eventuelle indkomne forslag og fuldmagtsblanket til klubberne udsendes senest 2 uger inden mødet.

Vi håber at se dig til mødet.

Med venlig hilsen

Knud Nielsen
Formand

 

 

 

Klik her for version i pdf